Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Det fria ordet

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) ger oss rätt att säga nästan vad vi vill. Den antogs 1991och är den yngsta av Sveriges grundlagar.

I Sverige är vi fria att säga nästan vad vi vill utan att riskera någon typ av straff. Det innebär bland annat att varken myndigheter eller något annat allmänt organ granskar det som ska framföras i medier i förväg.

I Sverige är det fria ordet reglerat genom grundlagar. Grundlagarna ska skydda vår demokrati och är därför svårare att ändra än andra lagar.

Yttrandefrihetsgrundlagen

Yttrandefrihet är en viktig förutsättning i ett land med demokratiskt statsskick. I alla rättsstater, även demokratiska, finns ändå vissa begränsningar för vad som är tillåtet att säga. Samhället kan stoppa spridningen av vissa yttranden efter att de gjorts offentliga. Det gäller sådant som enligt Yttrandefrihetsgrundlagen inte är tillåtet. Du får till exempel inte

  • sprida barnpornografi och hot om våld
  • förtala eller diskriminera någon
  • avslöja militära hemligheter

Tryckfrihetsförordningen

Betydligt äldre är tryckfrihetsförordningen, en annan av Sveriges grundlagar, som reglerar yttrandefriheten i tryckt form. Den vann laga kraft för första gången 1766 och är därmed också världens äldsta tryckfrihetslag. Efter att den tillfälligt inskränktes under andra världskriget antogs 1949 den tryckfrihetsförordning som gäller än i dag.

Stig Dagerman-priset

Varje år sedan 1996 delar Älvkarleby kommun ut Dagerman-priset. Det går till den eller dem som verkar för det fria ordets betydelse och tillgänglighet, i Stig Dagermans anda.

Sidan granskades senast 2023-05-16