Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Medborgarförslag

Välkommen att skicka in ditt medborgarförslag genom att fylla i formuläret. Du kan också skicka ditt förslag till oss med posten eller besöka oss och lämna in det personligen. 

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling och alla har rätt att läsa det. Dina uppgifter, till exempel ditt namn, kan komma att finnas med i våra kallelser och sammanträdesprotokoll när vi behandlar förslaget. När du skickar in ditt medborgarförslag innebär det därför att du godkänner att vi publicerar de uppgifter som du angett.

Om du skickar ditt medborgarförslag med hjälp av formuläret måste alla fälten fyllas i. Vi kan behöva kontakta dig för att förtydliga delar av ditt förslag. Det måste också gå att kontrollera att den som lämnar förslag är samma person som den utger sig för att vara, och att den är folkbokförd i Älvkarleby kommun.

Skickar du in ditt förslag via post eller lämnar det i kommunens reception ska det vara egenhändigt undertecknat, och om du vill skicka in det via e-post ska det vara ett inskannat dokument som är egenhändigt undertecknat.

För att kommunen ska kunna hantera medborgarförslag krävs det att vi samlar in personuppgifter. Insamlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1.e). I samband med att du skickar in ditt medborgarförslag behöver du fylla i namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Kommunen behöver uppgifterna för att kunna ta kontakt med dig som förslagsställare och för att kunna verifiera att förslaget kommer från en person som är bosatt i kommunen. Kommunstyrelsen är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar och uppgifterna kommer att sparas under överskådlig tid i en ärendeakt i vårt arkiv. Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har även rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.


Har du frågor eller synpunkter om behandlingen av personuppgifter?

Välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud på telefon eller via e-post.

Du kan även framföra klagomål på behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2021-11-02