Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Medborgarförslag

Medborgarförslag är en möjlighet för dig som är folkbokförd i Älvkarleby kommun att påverka i kommunen.

Ett medborgarförslag ska vara tydligt och konkret förslag på något som man vill införa, förändra eller förbättra.

Ditt förslag blir en offentlig handling

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling och alla har rätt att läsa det. Dina uppgifter, till exempel ditt namn, kan komma att finnas med i våra kallelser och sammanträdesprotokoll när vi behandlar förslaget.

När du skickar in ditt medborgarförslag innebär det därför att du godkänner att vi publicerar de uppgifter som du angett.

Vad ska ett medborgarförslag innehålla?

Ett medborgarförslag ska vara tydligt och konkret förslag på något som man vill införa, förändra eller förbättra. Medborgarförslaget måste handla om något som kommunen har rätt att besluta om.

Medborgarförslaget får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot en enskild person. Det får inte innehålla fler än ett förslag och det får inte strida mot lagen.

Vem får lämna in ett medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Älvkarleby kommun kan påverka kommunen genom att lämna in ett medborgarförslag.

Så hanteras ditt medborgarförslag

När ditt förslag kommer in till kommunen registreras det i diariesystemet. Det blir då en allmän offentlig handling och alla har rätt att läsa det.

Att utreda och behandla ett förslag tar 3-12 månader. När kommunfullmäktige ska ta beslut om ditt förslag blir du inbjuden till mötet.

Välkommen att lämna ditt medborgarförslag till medborgarservice. Du kan också skicka det med posten eller e-posta. Förslaget måste vara undertecknat. Därför kan du bara e-posta om du har scannat ditt förslag.

Enklare förslag, beröm eller klagomål

Om du har enklare förslag, beröm eller klagomål kan du lämna en synpunkt i stället för ett medborgarförslag.

En synpunkt kan till skillnad från ett medborgarförslag hanteras direkt av den ansvariga verksamheten istället för att få ett politiskt beslut. Det går mycket snabbare att få svar på en synpunkt än på ett medborgarförslag.

Hur kan jag lämna in mitt medborgarförslag?

Du kan lämna in ditt medborgarförslag via formuläret längre ner på sidan. Om du skickar ditt medborgarförslag med hjälp av formuläret måste alla fälten fyllas i. Vi kan behöva kontakta dig för att förtydliga delar av ditt förslag. Det måste också gå att kontrollera att den som lämnar förslag är samma person som den utger sig för att vara, och att den är folkbokförd i Älvkarleby kommun.

Du kan även skicka in förslaget via e-post, post eller lämna det direkt till kommunens reception. Skickar du in ditt förslag via post eller lämnar det i kommunens reception ska det vara egenhändigt undertecknat.

Om du vill skicka in det via e-post ska det vara ett inskannat dokument som är egenhändigt undertecknat.

Formulär för medborgarförslag

Fyll i alla fält i formuläret och tryck på skicka. När du skickat ditt medborgarförslag kommer du att få en bekräftelse till den e-postadess som du angett i formuläret.Förnamn och efternamn

Fältet måste innehålla följande symbol: @
Så behandlar vi dina personuppgifter
För att kommunen ska kunna hantera medborgarförslag krävs det att vi samlar in personuppgifter. Insamlingen är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1.e). I samband med att du skickar in ditt medborgarförslag behöver du fylla i namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Kommunen behöver uppgifterna för att kunna ta kontakt med dig som förslagsställare och för att kunna verifiera att förslaget kommer från en person som är bosatt i kommunen. Kommunstyrelsen är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar och uppgifterna kommer att sparas under överskådlig tid i en ärendeakt i vårt arkiv. Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har även rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Har du frågor eller synpunkter om behandlingen av personuppgifter?

Välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud på telefon eller via e-post.

Du kan även framföra klagomål på behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2023-08-03