Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Folkhälsa

Folkhälsa är ett samlat begrepp för att beskriva en befolknings hälsa. Hälsa kan innebära att du befinner dig på en skala av mer eller mindre sjuk eller frisk.

Men hälsa ses även utifrån din upplevelse av att du mår bra eller dåligt, oavsett hur sjuk eller frisk du är.


Vad är folkhälsoarbete?

Att systematiskt och målinriktat arbeta för att skapa förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen kallas folkhälsoarbete. Hälsa kan påverkas genom de flesta aktiviteter som pågår i kommunen. Bilden visar faktorer som påverkar hälsan.  

Din hälsa påverkas av din ålder, ditt kön och ditt arv.  Hur det går i skolan eller på jobbet, hur du trivs där du bor och vad du kan göra på fritiden har också betydelse för hur du mår.

Det är också viktigt att känna sig trygg och ha möjlighet att få hälso- och sjukvård när du behöver det.

Hur vet vi hur folkhälsan ser ut i Älvkarleby kommun?

Kommunen gör undersökningar och får genom dessa svar ett mått på folkhälsan. Några aktuella undersökningar är Liv och hälsa samt Liv och hälsa ung.

Samverkan mellan kommun, landsting och polis

En grundförutsättning för folkhälsoarbete är samverkan. Sedan 2013 samverkar Älvkarleby kommun med Region Uppsala och Polismyndigheten i Uppsala län för  god och jämlik hälsa och trygghet.

Sidan granskades senast 2019-11-08