Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Bolag och förbund

Kommuner kan äga bolag som är till nytta för kommunens invånare. Bolagen ska ha en stabil ekonomi men får inte drivas i syfte att ge vinst.

Om ett bolag ägs helt av en kommun kallas det för ett kommunalt bolag. När flera kommuner äger ett bolag tillsammans kallas det samverkansbolag. 
Bolagen kan drivas som aktie- eller handelsbolag och som ekonomisk förening.

Älvkarleby kommun äger ett kommunalt bolag och ingår i två samverkansbolag.

Kommunala bolag


AB Älvkarlebyhus

Alla kommuner ska skapa förutsättningar så att alla invånare kan leva i goda bostäder. Älvkarleby kommun erbjuder hyresbostäder via  Älvkarlebyhus som hyr ut drygt 1000 lägenheter i Skutskär och Älvkarleby, Marma, Gårdskär och Älvkarleö.

Bolagets styrelse består av av fem politiker. Vid varje ny mandatperiod väljer kommunfullmäktige vilka som ska ingå i styrelsen. Fullmäktige anger också hur bolaget ska arbeta i ett ägardirektiv, som bolagets styrelse måste följa.

Samverkansbolag

Gästrike Vatten AB
Kommunen ansvarar för att det finns allmänna anläggningar för vatten och avlopp. Älvkarleby driver Gästrike Vatten AB tillsammans med Gävle, Hofors och Ockelbo. Bolagets styrelse består av politiker från de fyra kommunerna.

Bionär Närvärme AB
Älvkarleby ingår i Bionär AB tillsammans med Gävle och Ockelbo. Bionär marknadsför och säljer produkter, tjänster och kompetens inom närvärme.

Kommunala förbund

Ett kommunalförbund är fristående i förhållande till sina medlemskommuner och uppbyggt på samma sätt som en kommun. Förbundet regleras i kommunallagen och i en förbundsordning som parterna enas om. I förbundsordningen finns bland annat regler om styrning och insyn i verksamheten.

Gästrike Räddningstjänst
Antalet representanter fördelas efter kommunens storlek. Älvkarleby, Hofors och Ockelbo har 4 representanter.  Sandviken och Gävle, som också är ordförande, har 6 representanter. Posten som vice ordförande växlar mellan de övriga kommunerna. 

Representanter för Älvkarleby kommun
ledamot Inga-Lil Tegelberg (S)
ledamot Kenneth Holmström (M)
ersättare Roger Wilund (S)
ersättare Clarrie Leim (C)

Gästrike Återvinnare
Älvkarleby är medlemskommun tillsammans med Gävle som är ordförande, Hofors, Sandviken och Ockelbo. Alla medlemskommuner har 4 ledamöter och 4 ersättare i förbundsfullmäktige. Förbundsstyrelsen består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Representanter för Älvkarleby kommun
ledamot Tommy Jakobsson (S), även ersättare i förbundsstyrelsen
ledamot Mikael Ybert (S)
ledamot Kenneth Holmström (M), även ledamot i förbundsstyrelsen
ledamot Clarrie Leim, ledamot (C)

ersättare Hans Wennberg (MP)
ersättare Sigrid Bergström (V)
ersättare Roger Petrini (M)
ersättare Kristina Freerks (C)

 

 

Sidan granskades senast 2017-10-27