Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Omsorg

Omsorgsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Ordförande heter Jenny Dahlberg (S) och vice ordförande är Caroline Liberg (S).

Medarbetarna på omsorgsförvaltningen utför arbetet som politikerna fattat beslut om.

Tillförordnad förvaltningschef är Torsten Sjöström.

Omsorg ansvarar för bland annat:

  • äldre- och handikappomsorg
  • personlig assistans
  • bostadsanpassning
  • färdtjänst
  • socialtjänst
  • socialbidragsprövning
  • familjerätt
  • behandlingsverksamhet

Förtroendevalda

Ledamöter
Jenny Dahlberg (S), ordförande
Caroline Liberg (S), vice ordförande
Hannele Kumpulainen (S)
Gunn Johansson (C)
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)
Kenneth Gottschalk (M)
Kurt Törnblom (SD)
Mona Hansson (KV)

Ersättare
Anna-Karin Lidberg (S)
Britta Gustavsson (S)
Rose-Marie Westerholm (S)
Joar Nordli (V)
Ola Lindberg (MP)
Ann-Charlotte Ågren (L)
Torbjörn Löfgren (KV)
Maria Wesslén (KV)
Maja Björn (KV)

E-postadress är fornamn.efternamn@pol.alvkarleby.se
Söker du kontaktuppgifter till en förtroendevald?
Välkommen att kontakta Medborgarservice på 026-830 00.

Sidan granskades senast 2022-04-07