Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Omsorg

Omsorgsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare.

Ordförande och vice ordförande i omsorgsnämnden

Ordförande

Åsa Strid Andersson (S)

Vice ordförande

Britta Gustavsson (S)

Medarbetarna på omsorgsförvaltningen utför arbetet som politikerna fattat beslut om.

Omsorg ansvarar för bland annat:

  • äldre- och handikappomsorg
  • personlig assistans
  • bostadsanpassning
  • färdtjänst
  • socialtjänst
  • socialbidragsprövning
  • familjerätt
  • behandlingsverksamhet

Förvaltningschef: Ann-Louise Brolin

Förtroendevalda

Ledamöter

Namn

E-post

Parti

Åsa Strid Andersson

(ordförande)

asa.strid.andersson@pol.alvkarleby.se

(S)

Britta Gustavsson

(vice ordförande)

britta.gustavsson@pol.alvkarleby.se

(S)

Mona Hansson

mona.hansson@pol.alvkarleby.se

(KV)

Jennifer Eriksson

jennifer.eriksson@pol.alvkarleby.se

(V)

Agneta Lundgren

agneta.lundgren@pol.alvkarleby.se

(C)

Eva Sidekrans

eva.sidekrans@pol.alvkarleby.se

(M)

Kerstin Spångberg

kerstin.spangberg@pol.alvkarleby.se

(KD)

Kurt Törnblom

kurt.tornblom@pol.alvkarleby.se

(SD)

Jenny Sundell

jenny.sundell@pol.alvkarleby.se

(SD)

Söker du kontaktuppgifter till en förtroendevald?
Välkommen att kontakta Medborgarservice på 026-830 00.

Sidan granskades senast 2024-03-07