Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnden har elva ledamöter och elva ersättare.
Ordförande heter Magnus Grönberg (S) och vice ordförande är Ulf Öman (V).

Det är medarbetarna på samhällsbyggnadsförvaltningen som utför arbetet som politikerna fattat beslut om. 

Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen är Bert-Ola Dahlgren.

Samhällsbyggnad ansvarar bland annat för:

  • bygglov
  • trafikfrågor
  • planering av markanvändande
  • miljökonsekvensbeskrivningar
  • miljöskydd och badvattenkontroll
  • livsmedelstillsyn och smittskydd
  • naturvård
  • bibliotek och kulturevenemang
  • fritids- och friluftsverksamhet

Förtroendevalda

Ledamöter
Magnus Grönberg (S), ordförande
Mats Tegelberg (S)
Gunvor Lugnfors (S)
Paul Wisén (C)
Ulf Öman (V), vice ordförande
Ola Lindberg (MP)
Mats Skoglund (M)
Kenneth Lundström (M)
Hans Henriksson (KV)
Sandra Liljekvist (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD)

Ersättare
Roger Wilund (S)
Jan-Erik Molander (S)
Klas-Göran Johansson (S)
Birgitta Thunholm (C)
Kristina Freerks (C)
Håkan Thörnell (V)
Frida Larsson (M)
Börje Matsson (KV)
Georges Alsawiri (KD)
Walter Löfman (SD)
Kurt Törnblom (SD)

E-postadress är fornamn.efternamn@pol.alvkarleby.se
Söker du kontaktuppgifter till en förtroendevald?
Välkommen att kontakta Medborgarservice på 026-830 00.

Sidan granskades senast 2022-04-07