Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare.

Ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande

Magnus Grönberg (S)

Vice Ordförande

Paul Wisén (C)

Det är medarbetarna på samhällsbyggnadsförvaltningen som utför arbetet som politikerna fattat beslut om. 

Samhällsbyggnad ansvarar bland annat för

  • bygglov
  • trafikfrågor
  • planering av markanvändande
  • miljökonsekvensbeskrivningar
  • miljöskydd och badvattenkontroll
  • livsmedelstillsyn och smittskydd
  • naturvård
  • bibliotek och kulturevenemang
  • fritids- och friluftsverksamhet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillförordnad förvaltningschef: Jessica Lindegren

Förtroendevalda

Ledamöter

Namn

E-post

Parti

Magnus Grönberg
(ordförande)

magnus.gronberg@pol.alvkarleby.se

(S)

Paul Wisén

(vice orförande)

paul.wisen@pol.alvkarleby.se

(C)

Anders Larsson

anders.larsson@pol.alvkarleby.se

(S)

Ola Lindberg

ola.lindberg@pol.alvkarleby.se

(MP)

Hans Henriksson

hans.henriksson@pol.alvkarleby.se

(KV)

Kenneth Lundström

kenneth.lundstrom@pol.alvkarleby.se

(M)

Frida Larsson

frida.larsson@pol.alvkarleby.se

(M)

Georges Al-Sawiri

georges.alsawiri@pol.alvkarleby.se

(KD)

Ulla Sognestrand Larsson

sonja.ulla.kristina.sognestrand.larsson

@pol.alvkarleby.se

(SD)

Söker du andra kontaktuppgifter till en förtroendevald?
Välkommen att kontakta Medborgarservice på 026-830 00.

Sidan granskades senast 2024-04-26