Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Utbildning

Utbildningsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare. Ordförande heter Jan-Åke Olsson (S) och vice ordförande är Katrin Jakobsson (S).

Medarbetarna på utbildningsförvaltningen utför arbetet som politikerna fattat
beslut om.

Förvaltningschef är Per-Anders Olsson.

Utbildning ansvarar för bland annat:

  • förskola
  • grundskola
  • gymnasieutbildning
  • vuxenutbildning
  • särskola
  • barnomsorg

Förtroendevalda

Ledamöter
Jan-Åke Olsson (S), ordförande
Katrin Jakobsson (S), vice ordförande
Pernilla Friman (S)
Birgitta Thunholm (C)
Michaela Steadson (V)
Monica Lindeberg (M)
Sandra Liljekvist (SD)
Walter Löfman (SD)
Mona Hansson (KV)

Ersättare
Shaher Al-Saghbini (S)
Inga-Lil Tegelberg (S)
Gunnar Östlund (C)
Hans Wennberg (MP)
Anett Aulin (V)
Linda Långs (KD)
Martin Sahlberg (M)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Hans Henriksson (KV)

E-postadress är fornamn.efternamn@pol.alvkarleby.se
Söker du kontaktuppgifter till en förtroendevald?
Välkommen att kontakta Medborgarservice på 026-830 00.

Sidan granskades senast 2022-04-07