Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Utbildning

Utbildningsnämnden har nio ledamöter och nio ersättare.

Ordförande och vice ordförande i utbildningsnämnden

Ordförande

Marie Pettersson (S)

Vice ordförande

Anett Aulin (V)

Utbildningsförvaltningen utför arbetet som politikerna fattat
beslut om. Utbildning ansvarar bland annat för:

  • förskola
  • grundskola
  • gymnasieutbildning
  • vuxenutbildning
  • anpassad skola
  • barnomsorg

Utbildningsförvaltningen

Tillförordnad förvaltningschef: Johanna Wilestedt

Förtroendevalda

Ledamöter

Ledamot

E-post

Parti

Marie Pettersson (ordförande)

marie.pettersson@pol.alvkarleby.se

(S)

Anett Aulin

(vice ordförande)

anett.aulin@pol.alvkarleby.se

(V)

Eva Skytt

eva.skytt@pol.alvkarleby.se

(S)

Milthon Wesström

milthon.wesstrom@pol.alvkarleby.se

(S)

Maria Vesslen

maria.vesslen@pol.alvkarleby.se

(KV)

Roger Petrini

roger.petrini@pol.alvkarleby.se

(M)

Charlotte Mariasson

charlotte.mariasson@pol.alvkarleby.se

(KD)

Per Wennergrund

per.wennergrund@pol.alvkarleby.se

(SD)

Söker du fler kontaktuppgifter till en förtroendevald?
Välkommen att kontakta Medborgarservice på 026-830 00.

Sidan granskades senast 2024-07-03