Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Hur fungerar en kommun?

Kommunen sköter nästan all service i samhället. Det är kommunen som ser till att alla får vatten i kranen, att skolorna är bra och att cykelvägar plogas.

Kommunen styrs av fullmäktige som fattar de största besluten i kommunen.
Vart fjärde år väljer medborgarna vilka som ska vara med i fullmäktige.  I Älvkarleby har fullmäktige 31 ledamöter från nio politiska partier.

När fullmäktige har bestämt vad som ska göras avgör kommunens anställda tjänstemän hur det ska göras.

Nämnder och förvaltningar

Fullmäktige utser politiker till de olika nämnderna som ansvarar för olika områden.
I nämndernas förvaltningar arbetar tjänstemän.

  • Samhällsbyggnadsnämnden sköter bland annat vägar, idrottsplatser och bibliotek.
  • Utbildningsnämnden sköter bland annat skola.
  • Omsorgsnämnden sköter till exempel äldreomsorg.
  • Kommunstyrelsen har ansvar för ekonomin och granskar de andra nämnderna.
  • Valnämnden ansvarar för folkomröstningar och val.
Sidan granskades senast 2024-01-17