Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar alla beslut som är särskilt viktiga för kommunen, till exempel om budget och ekonomi.

Fullmäktige väljer också ledamöter till kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Ledamöter från varje politiskt parti

I Älvkarleby kommun har fullmäktige 31 ledamöter. Det betyder att 31 mandat är fördelade på de olika partierna.

Välkommen som åhörare

Fullmäktige har möten ungefär varannan månad i kommunhuset. Mötena är öppna för alla och du är välkommen som åhörare.

Du kan påverka

Som väljare har du störst makt att påverka kommunfullmäktige. När du röstar i kommunalvalet vart fjärde år är du med och bestämmer vilka partier och vilka personer som får ta plats i fullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium

Namn

E-post

Parti

Björn Karlsson

Ordförande

bjorn.karlsson@pol.alvkarleby.se

(S)

Inga-Lil Tegelberg
Förste vice ordförande

ingalil.tegelberg@pol.alvkarleby.se

(S)

Sören Sandström
Andre vice ordförande

soren.sandstrom@pol.alvkarleby.se

(M)

Ledamöter i kommunfullmäktige

Sidan granskades senast 2024-05-07