Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar alla beslut som är särskilt viktiga för kommunen, till exempel om budget och ekonomi.

Fullmäktige väljer också ledamöter till kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Ledamöter från varje politiskt parti

I Älvkarleby kommun har fullmäktige 31 ledamöter. Det betyder att 31 mandat är fördelade på de olika partierna.

Välkommen som åhörare

Fullmäktige har möten ungefär varannan månad i kommunhuset. Mötena är öppna för alla och du är välkommen som åhörare.

Du kan påverka

Som väljare har du störst makt att påverka kommunfullmäktige. När du röstar i kommunalvalet vart fjärde år är du med och bestämmer vilka partier och vilka personer som får ta plats i fullmäktige.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande

Björn Karlsson (S)

Förste vice ordförande

Inga-Lil Tegelberg (S)

Andre vice ordförande

Sören Sandström (M)

Ledamöter i kommunfullmäktige

Ledamöter och parti

Ledamot

Parti

Martin Sahlberg

(M)

Roger Petrini

(M)

Kennet Lundström

(M)

Frida Larsson

(M)

Karolina Hedlund

(M)

Paul Wisén

(C)

Clarrie Leim

(C)

Mattias Nygren

(KD)

Georges Al-Sawiri

(KD)

Katrin Jakobsson

(S)

Marie Pettersson

(S)

Magnus Grönberg

(S)

Henrik Jonsson

(S)

Pernilla Friman

(S)

Milthon Vesström

(S)

Agneta Bergström

(S)

Anders Larsson

(S)

Anett Aulin

(V)

Thomas Norén

(V)

Hans Wennberg

(MP)

Jenny Sundell

(SD)

Kurt Törnblom

(SD)

Thomas Eriksson

(SD)

Ulla Sognestrand Larsson

(SD)

Lena Lindqvist

(SD)

Christer Apelqvist

(SD)

Torbjörn Löfgren

(KV)

Mona Hansson

(KV)

Ersättare i kommunfullmäktige

ErsättareSusanne Mastonstråle

(M)

Eva Sidekrans

(M)

Desirée Westman

(M)

Gun Johansson

(C)

Agneta Lundgren

(C)

Linda Långs

(KD)

Staffan Nygren

(KD)

Britta Gustafsson

(S)

Lars Skytt

(S)

Hannele Kumpulainen

(S)

Åsa Strid Andersson

(S)

Sven-Olof Melin

(S)

Mats Emil Boqvist

(V)

Ulf Öman

(V)

Jan-Ola Lindberg

MP)

Per-Olof Swing

MP)

Per Wennergrund

(SD)

Maj-Britt Jakobsson

(SD)

Hans Henriksson

(KV)

Lars Holmgren

(KV)

Sidan granskades senast 2023-10-25