Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar alla beslut som är särskilt viktiga för kommunen, till exempel om budget och ekonomi.

Fullmäktige väljer också ledamöter till kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Ledamöter från varje politiskt parti

Älvkarlebys fullmäktige har 31 politiker. Det betyder att 31 mandat är fördelade på de olika partierna. Majoriteten består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet som tillsammans har 16 mandat.

Välkommen som åhörare

Fullmäktige har möten ungefär varannan månad i kommunhuset. 
Mötena är öppna för alla och du är välkommen som åhörare.

Du kan påverka

Som väljare har du störst makt att påverka kommunfullmäktige. När du röstar i kommunalvalet vart fjärde år är du med och bestämmer vilka partier och vilka personer som får ta plats i fullmäktige.

Förtroendevalda

Ledamöter
Björn Karlsson (S), ordförande
Marie Pettersson (S)
Kurt Törnblom (SD)
Roger Petrini (M)
Torbjörn Löfgren (KV)
Annika Forsberg (S)
Sandra Liljekvist (SD)
Magnus Grönberg (S)
Clarrie Leim (C)
Ulf Öman (V)
Jenny Dahlberg (S)
Eva Sidekrans (M), 2:e vice ordförande
Mona Hansson (KV)
Lars Skytt (S)
Katrin Jakobsson (S)
Maj-Britt Jakobsson (SD)
Roger Wilund (S)
Patrick Ernesäter (M)
Marianne Nygren (KD)
Inga-Lil Tegelberg (S), vice ordförande
Annemon Piper (KV)
Hans Wennberg (MP)
Eva Britt Löfman (SD)
Agneta Lundgren (C)
Hannele Kumpulainen (S)
Ann-Charlotte Ågren (L)
Pernilla Friman (S)
Monica Lindeberg (M)
Sigrid Bergström (V)
Walter Löfman (SD)
Rolf Sundström (SD)

Ersättare
Tommy Jakobsson (S)
Nathalie Olivefalk (S)
Sven-Olof Melin (S)
Ann-Cathrin Andersson (S)
Kurt L Andersson (S)
Anna-Karin Lidberg (S)
Börje Matsson (KV)
Hans Henriksson (KV)
Christer Lindeberg (M)
Mats Skoglund (M)
Håkan Thörnell (V)
Anita Selander Knapp (V)
Gunn Johansson(C)
Gunnar Östlund (C)
Ola Lindberg (MP)
Mattias Boström (MP)
Georges Alsawiri (KD)
Thord Gillving (KD)
Roger Furuström (SD)
Mats Lennart Eriksson (SD)
Erik Hansson (L)
Vakant (SD)

E-postadress är fornamn.efternamn@pol.alvkarleby.se
Söker du kontaktuppgifter till en förtroendevald?
Välkommen att kontakta Medborgarservice på 026-830 00.

Sidan granskades senast 2022-04-07