Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.

Den ser till att nämnderna följer mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och att den löpande förvaltningen fungerar som den ska.

Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen

Ordförande

Katrin Jakobsson (S)

Vice ordförande

Henrik Jonsson (S)

Kommunstyrelsens förvaltning ska hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsuppgift.

Maria Wikström är kommundirektör i Älvkarleby kommun.
Hon är kommunens högsta chef.

Förtroendevalda

Ledamöter

Namn

E-post

Parti

Katrin Jakobsson
(ordförande)

katrin.jakobsson@pol.alvkarleby.se

(S)

Henrik Jonsson
(vice ordförande)

henrik.jonsson@pol.alvkarleby.se

(S)

Hans Wennberg

hans.wennberg@pol.alvkarleby.se

(MP)

Paul Wisén

paul.wisen@pol.alvkarleby.se

(C)

Anett Aulin

anett.aulin@pol.alvkarleby.se

(V)

Mona Hansson

mona.hansson@pol.alvkarleby.se

(KV)

Martin Sahlberg

martin.sahlberg@pol.alvkarleby.se

(M)

Roger Petrini

roger.petrini@pol.alvkarleby.se

(M)

Mattias Nygren

mattias.nygren@pol.alvkarleby.se

(KD)

Jenny Sundell

jenny.sundell@pol.alvkarleby.se

(SD)

Lena Lindqvist

lena.lindqvist@pol.alvkarleby.se

(SD)

Söker du kontaktuppgifter till en förtroendevald?
Välkommen att kontakta Medborgarservice på 026-830 00.

Sidan granskades senast 2024-04-26