Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.
Den ser till att nämnderna följer mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och att den löpande förvaltningen fungerar som den ska.

Kommunstyrelsens förvaltning ska hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsuppgift.

Maria Wikström är kommundirektör i Älvkarleby kommun.
Hon är kommunens högsta chef.

Förtroendevalda

Ledamöter
Marie Pettersson (S), ordförande
Clarrie Leim (C), vice ordförande
Katrin Jakobsson (S)
Kurt L Andersson (S)
Sigrid Bergström (V)
Hans Wennberg (MP)
Roger Petrini (M)
Susanne Mastonstråle (M)
Torbjörn Löfgren (KV)
Sandra Liljekvist (SD)
Maj-Britt Jakobsson (SD

Ersättare
Henrik Jonsson (S)
Sven-Olof Melin (S)
Hannele Kumpulainen (S)
Jenny Dahlberg (S)
Gunn Johansson (C)
Ulf Öman (V)
Kurt Törnblom (SD)
Walter Löfman (SD)
Christer Lindeberg (M)
Mona Hansson (KV)
Marianne Nygren (KD)

E-postadress är fornamn.efternamn@pol.alvkarleby.se
Söker du kontaktuppgifter till en förtroendevald?
Välkommen att kontakta Medborgarservice på 026-830 00.

Sidan granskades senast 2022-04-07