Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi.
Den ser till att nämnderna följer mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och att den löpande förvaltningen fungerar som den ska.

Kommunstyrelsens förvaltning ska hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsuppgift.

Maria Wikström är kommundirektör i Älvkarleby kommun.
Hon är kommunens högsta chef.

Sidan granskades senast 2021-07-16