Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Rådgivande organ

De kommunala råden i Älvkarleby kommun har en viktig roll. De är till för samråd och gemensam information.

Kommunstyrelsen och Omsorgsnämnden utser tre ledamöter och tre ersättare till varje råd.

Kommunala funktionshinderrådet (KFR)

KFR består av olika funktionshinderorganisationer och ska bland annat

 • följa utveckling och förändringar i kommunen och samhället, 
 • bidra till att funktionshindrade kan leva på samma villkor som andra,
 • vara remissinstans,
 • ta tillvara funktionshindrades erfarenheter och synpunkter.

Föreningarna utser egna representanter från

 • Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB)
 • Hörselskadades Riksförbund (HRF)
 • Neuroförbundet (NHR)
 • Reumatikerna (R)
 • Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Rådet är remissinstans i frågor som rör äldre. 
Kommunen samråder och informerar om frågor som kan få betydelse för pensionärer innan besluten fattas.

Föreningarna utser representanter från

 • PRO, 6 ledamöter och 4 ersättare
 • SPF, 3 ledamöter och 3 ersättare
 • Finska föreningens pensionärssektion, 1 ledamot och 1 ersättare
Sidan granskades senast 2024-06-13