Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Rådgivande organ

De kommunala råden i Älvkarleby kommun har en viktig roll. De är till för samråd och gemensam information.

Kommunstyrelsen och Utbildnings- och omsorgsnämnden utser tre ledamöter och tre ersättare till varje råd.

Kommunala handikapprådet (KHR)

KHR består av olika handikapporganisationer och ska bland annat

 • följa utveckling och förändringar i kommunen och samhället, 
 • bidra till att funktionshindrade kan leva på samma villkor som andra,
 • vara remissinstans,
 • ta tillvara funktionshindrades erfarenheter och synpunkter.

Föreningarna utser egna representanter från

 • Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB)
 • Hörselskadades Riksförbund (HRF)
 • Neuroförbundet (NHR)
 • Reumatikerna (R)
 • Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Rådet är remissinstans i frågor som rör äldre. 
Kommunen samråder och informerar om frågor som kan få betydelse för pensionärer innan besluten fattas.

Föreningarna utser representanter från

 • PRO, 6 ledamöter och 4 ersättare
 • SPF, 3 ledamöter och 3 ersättare
 • Finska föreningens pensionärssektion, 1 ledamot och 1 ersättare
Sidan granskades senast 2019-11-25