Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Revisorer

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten.

Revisorerna prövar och granskar kommunens verksamheter. Genom sin roll som lekmannarevisorer granskar de också verksamheten i kommunens aktiebolag.

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på uppdrag av fullmäktige, vilket också betyder att de granskar på uppdrag av dig som medborgare. Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionssed.

Kommunrevisorerna utses av kommunfullmäktige och består i Älvkarleby kommun av sju förtroendevalda ledamöter. Ur kretsen av de förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer. I det praktiska arbetet har revisorerna stöd av ett sakkunnigt biträde.

Kontaktuppgifter


Kontaktuppgifter

Ordförande

Kenneth Holmgren

kenneth.holmgren@pol.alvkarleby.se

Vice ordförande

Sune Larsson

sune.kurt-lennart.larsson@pol.alvkarleby.seHär kan du anmäla en fråga till kommunens revisorer

Om du har förslag på något som kommunens revisorer kan granska är du välkommen att kontakta revisorerna eller kommunrevisionens biträde.
Revisionsrapporter

Sidan granskades senast 2024-06-26