Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Revisorer

Kommunrevisionens uppgift är att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten på uppdrag från kommunfullmäktige.

Revisorerna prövar och granskar kommunens verksamheter. Genom sin roll som lekmannarevisorer har de också i uppgift att granska verksamheten i kommunens aktiebolag.

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på uppdrag av fullmäktige, vilket också betyder att de granskar på uppdrag av dig som medborgare. Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionssed.

Kommunrevisorerna utses av kommunfullmäktige och består i Älvkarleby kommun av fem förtroendevalda ledamöter. Ur kretsen av de förtroendevalda revisorerna utses lekmannarevisorer. I det praktiska arbetet har revisorerna stöd av ett sakkunnigt biträde.

Förtroendevalda

På grund av tekniska problem går det inte att nå förtroendemannaregistret digitalt för närvarande.

Söker du kontaktuppgifter till en förtroendevald?
Välkommen att kontakta Medborgarservice på 026-830 00.


Här kan du anmäla en fråga till kommunens revisorer

Om du har förslag på en fråga som kommunens revisorer kan granska är du välkommen att kontakta revisorerna eller kommunrevisionens biträde.
Revisionsrapporter

Sidan granskades senast 2023-03-07