Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kommunfakta

Älvkarleby kommun är granne med både havet och älven, högst upp i Uppland. Drygt 9 500 människor bor och trivs här.

​Skutskär är den största orten i kommunen och hela norduppland, med 6200 invånare. Övriga orter är

  • Älvkarleby och Älvkarleö
  • Långsand
  • Gårdskär
  • Marma

Älvkarleby har varit kommun sedan 1 januari 1863 då kyrksocknarna avskaffades. Kommungränserna är nästan desamma som då, vilket är ovanligt i Sverige.

Vi som bor här rör oss ofta över länsgränsen till grannkommunen Gävle för arbete, utbildning och nöjen.

Dalälven strömmar genom kommunen, från söder till norr. Vid mynningen öster om Skutskär möter älven havet.  Nedströms Älvkarlebyfallen lockar sportfisket besökare från både när och fjärran. Här fångas mer lax och havsöring än någon annanstans i Sverige.

Parallellt med  Dalälven går sista delen av den 250 kilometer långa rullstensåsen Uppsalaåsen. Den utgör också de högsta punkterna i kommunen, 55 meter över havet, strax norr och söder om Marma. Åsen slingrar sig ner i havet via vackra och särpräglade Billudden.

En av de mer kända invånarna som levt här är författaren och journalisten Stig Dagerman. Han föddes i Älvkarleby 1923. Varje år delar Älvkarleby kommun ut ett pris till den eller de som i Dagermans anda värnar om det fria ordets betydelse och tillgänglighet.

Nära till omvärlden

Det är enkelt att komma till Älvkarleby. Du kan hoppa av tåget på tre stationer;  i Skutskär, i Älvkarleby och i Marma.  Med Upptåget tar resan en timme från Uppsala och från Gävle går täta turer med både buss och tåg. Även från Arlanda och Stockholm är resan smidig och effektiv oavsett om du åker tåg eller bil.

Idrott

Många förknippar vår kommun med bandy som har en lång tradition, särskilt i Skutskär. 2018 tog damlaget i bandy ett sensationellt SM-guld. 

Två svenska mästerskap har tidigare bärgats hem av Skutskärs IF (1944 och 1959) och ett av Harnäsbaserade SK Tirfing (1930).

Sidan granskades senast 2024-02-26