Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kommunfakta

Älvkarleby kommun är granne med både havet och älven, högst upp i Uppland. Nästan 9 500 människor bor och trivs här.

​Skutskär är den största orten i kommunen och hela norduppland, med 6000 invånare. Övriga orter är

  • Älvkarleby och Älvkarleö
  • Långsand
  • Gårdskär
  • Marma

Älvkarleby har varit kommun sedan 1 januari 1863 då kyrksocknarna avskaffades. Kommungränserna är nästan desamma som då, vilket är ovanligt i Sverige.

Vi som bor här rör oss ofta över länsgränsen till grannkommunen Gävle för arbete, utbildning och nöjen.

Dalälven strömmar genom kommunen, från söder till norr. Vid mynningen öster om Skutskär möter älven havet.  Sportfisket nedströms Älvkarlebyfallen lockar besökare från både när och fjärran. Här fångas mer lax och havsöring än någon annanstans i Sverige.

Parallellt med  Dalälven går sista delen av den 500 kilometer långa rullstensåsen Uppsalaåsen. Den utgör också de högsta punkterna i kommunen, 55 meter över havet, strax norr och söder om Marma. Åsen slingrar sig ner i havet via vackra och särpräglade Billudden.

En av de mer kända invånarna som levt här är författaren och journalisten Stig Dagerman. Han föddes i Älvkarleby 1923. Varje år delar Älvkarleby kommun ut ett pris till den eller de som i Dagermans anda värnar om det fria ordets betydelse och tillgänglighet.

Nära till omvärlden

Det är enkelt att åka till och från Älvkarleby. Tågstationer finns i Skutskär, Älvkarleby och Marma.  Med Upptåget når man Uppsala på en timme och tar sig smidigt vidare till Arlanda och Stockholm. Till Gävle går täta turer med både buss och tåg.

Idrott

Idrottsligt förknippas kommunen, och då särskilt centralorten Skutskär, med bandy. Två svenska mästerskap har bärgats hem av Skutskärs IF (1944 och 1959) och ett av Harnäsbaserade SK Tirfing (1930).

Sidan granskades senast 2017-02-24