Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Befolkning

Den 31 december 2019 bodde 9 457 invånare i Älvkarleby kommun. Det är en ökning med 65 personer jämfört med året innan.

Under 2019 flyttade 650 personer till kommunen och 574 personer flyttade ut.

Det allra största flyttutbytet har kommunen med Gävle. Det är framför allt människor i ålder 20-29 år som står för både in- och utflyttningen. I den åldern bildar många familj, studerar och byter jobb, och det hänger ofta ihop med en flytt.

Antal kommuninvånare 2000-2019

Antal kommuninvånare 2000-2015
Sidan granskades senast 2020-03-23