Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Befolkning

Den 31 december 2022 bodde 9 625 invånare i Älvkarleby kommun. Det är en minskning med 2 personer jämfört med året innan.

Under 2022 flyttade 613 personer till kommunen och 587 personer flyttade ut.

Det allra största flyttutbytet har kommunen med Gävle. Det är framför allt människor i ålder 20-29 år som står för både in- och utflyttningen. I den åldern bildar många familj, studerar och byter jobb, och det hänger ofta ihop med en flytt.

Antal kommuninvånare 2000-2022

Bild på befolkningsdiagram åren 2000-2002
Sidan granskades senast 2023-08-09