Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Årsredovisningar

Kommunens årsredovisning behandlas av Kommunfullmäktige i april varje år och publiceras sedan på denna sida.
När året är slut görs ett bokslut. Det betyder kostnader och intäkter periodiseras till rätt år och årets resultat och årsredovisningen sammanställs.

Årsredovisningen innehåller en förvaltningsberättelse och nämndernas verksam­hets­berättelser där det finns beskrivet hur de arbetat under året resultatet av arbetet. Det finns en finansiell del med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Här finns också en personalekonomisk redovisning samt uppföljning av kommunens mål.

Kommunens årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

Sidan granskades senast 2020-05-13