Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Delårsrapporter

Kommunens delårsrapport behandlas av Kommunfullmäktige i oktober varje år och publiceras sedan på denna sida.

När kommunfullmäktige fastställer budgeten finns det alltid osäkra faktorer som påverkar budgetutfallet. Det kan handla om

  • skatteunderlaget
  • hur hög inflationen blir
  • räntenivå
  • löneavtal och sjukfrånvaro
  • energipriser
  • antal elever och brukare.

För att få en tydligare uppfattning gör ekonomiavdelningen en delårsrapport. Den omfattar perioden januari till augusti och visar

  • en översiktlig redogörelse för resultatet sedan det förra räkenskapsåret
  • förhållanden som är viktiga för bedöma kommunens resultat
  • händelser som är viktiga för kommunen och som har inträffat under eller efter rapportperioden.

Syftet med rapporterna

Rapporterna hjälper politikerna att se om de behöver ändra något politiskt beslut eller om budgeten behöver fördelas på annat sätt.

Sidan granskades senast 2024-02-20