Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Villkor för autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt att betala räkningar. Det passar bra för återkommande avgifter, till exempel för vård och omsorg.

För att betala via Autogiro måste du lämna ett medgivande till att Älvkarleby kommun får initiera betalningar från ditt konto. Dessutom ska

 • din bank godkänna att ditt konto kan användas för Autogiro
 • Älvkarleby kommun godkänna dig som användare av Autogiro

Uttag belastar ditt konto enligt reglerna hos din bank. Du kan flytta över medgivandet om Autogiro till ett annat konto hos din bank.

Vad är en bankdag?

Måndag till fredag räknas som bankdagar, med undantag för röda dagar som infaller på en vardag.

Betalning

Vi skickar som vanligt en faktura i god tid före före förfallodagen. På fakturan finns uppgifter om

 • belopp
 • förfallodag
 • betalningssätt

Inbetalningskortet är makulerat, men du måste se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen så att beloppet kan dras.

Om det fattas pengar på ditt konto

Du måste se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Om det saknas pengar gör banken ett ytterligare uttagsförsök nästa bankdag. Saknas täckning även då kan betalningen inte genomföras.

Om fakturan inte betalas i rätt tid får du en påminnelse. Då måste du betala inom 8 dagar. Vi debiterar dröjsmålsränta enligt gällande lag. Räntan överförs på nästa faktura om sådan finns. Annars får du en separat faktura på räntan.

Inkassokrav skickas ut om betalningen inte kommit in trots påminnelsen. Ett inkasso­företag tar då över hanteringen. De tar ut lagstadgade avgifter och arvoden för sitt arbete.

Stoppa betalning

Enskilda betalningar kan du stoppa genom att kontakta antingen

 • Älvkarleby kommun, senast två bankdagar före förfallodagen eller
 • din bank, senast bankdagen före förfallodagen (vid den tidpunkt som banken anger)

Om du vill stoppa alla framtida betalningar till Älvkarleby kommun måste du avsluta autogirot genom att återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighet

Medgivandet om Autogiro gäller tills du själv återkallar det. Det kan du göra när som helst, genom att kontakta Älvkarleby kommun eller din bank. För att kommande betalningar ska hinna stoppas måste återkallelsen av medgivandet vara

 • Älvkarleby kommun tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen eller
 • banken tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som banken anger.

Andras rätt att stoppa anslutningen till autogiro

Älvkarleby kommun har rätt att omedelbart avsluta din anslutning till Autogiro om

 • ditt konto vid upprepade tillfällen saknat täckning på förfallodagen
 • det konto som medgivandet avser avslutas
 •  

Din bank har rätt att avsluta din anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan dig och banken.

Sidan granskades senast 2023-05-30