Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fakturor till Älvkarleby kommun

Vi vill skapa en effektivare, säkrare och mer miljövänlig fakturahantering. Därför jobbar vi för att öka andelen elektroniska fakturor.

Från och med 1 april 2019 är e-fakturering obligatorisk när du som företagare skickar fakturor till offentlig sektor. Leverantörer som inte kan skicka e-faktura via sitt eget system kan göra det gratis via kommunens webbportal. Skicka ett mejl till ekonomi@alvkarleby.se för att få en inbjudan till Visma Proceedos leverantörsportal.

Referens

Vid beställningar och inköp anger våra medarbetare en referenskod. Den börjar med "ZZ" och följs av 2-6 siffror (inget mellanslag). Om beställaren inte anger koden ber vi att leverantören frågar efter den.

Koden underlättar vår hantering, och säkerställer att beställaren är anställd av Älvkarleby kommun.

Uppgifter som behövs på fakturan

 • Leverantörens namn, adress och organisationsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Belopp (brutto, moms och netto)
 • Momssats
 • Leverantörens plusgirokonto eller bankgironummer
 • Fakturadatum
 • Unikt fakturanummer/OCR
 • Betalningsvillkor, förfallodatum
 • Fakturaadress inklusive referens (ZZ-kod)
 • Namn på beställaren
 • Vad fakturan avser
 • När varan eller tjänsten levererades
 • Vilken period fakturan avser (om det är aktuellt)

Ofullständiga fakturor

Var noga när du fyller i fakturan. Om det saknas uppgifter tar det längre tid för oss att hantera den.

E-faktura och fakturaadress

Elektronisk fakturaadress

Peppol ID

0007:2120000258

GLN (elektronisk fakturaadress)

7350007510006

Operatör

Visma Proceedo

Format

Peppol Bis Billing 3

Sidan granskades senast 2023-11-14