Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

EU-val 2019

Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet.
Här hittar du information om hur och var du kan rösta.

Du som har rätt att rösta i något av valen får ett röstkort från Valmyndigheten. Röstkortet kommer under perioden 2-8 maj till den adress där du är folkbokförd.

På röstkortet står det vilka val du har rätt att rösta i och i vilken vallokal du kan rösta på valdagen.

Om du inte får ditt röstkort

- eller om du har frågor om valet - är du välkommen att ringa Valupplysningen på 020-852 852.

Förtidsröstning - lokaler och öppettider

Förtidsröstningen pågår 8 maj-26 maj

Marma, Folkets Hus

15 maj kl 17.00-19.00
22 maj kl 17.00-19.00

Älvkarleö, klockstapeln

15 maj kl 17.00-19.00
22 maj kl 17.00-19.00

Skutskär, biblioteket

8 maj kl 10.00-18.30
9 maj kl 10.00-15.30
10 maj kl 10.00-15.30
11 maj kl 10.00-12.30
12 maj kl 10.00-12.30
13 maj kl. 10.00-18.30
14 maj kl 10.00-18.30
15 maj kl 10.00-18.30
16 maj kl 10.00-15.30
17 maj kl 10.00-15.30
18 maj kl 10.00-12.30
19 maj kl 10.00-12.30
20 maj kl 10.00-18.30
21 maj kl 10.00-18.30
22 maj kl 10.00-18.30
23 maj kl 10.00–15.30
24 maj kl 10.00–15.30
25 maj kl 10.00–12.30

Valdagen 26 maj kl 08.00–21.00

 

Vallokaler och öppettider på valdagen

På valdagen är vallokalerna öppna kl 08.00-21.00

Valdistrikt och vallokaler

Boda
Bodaskolan

Gårdskär
Föreningshuset

Jungfruholmen
Rotskärsskolan

Skutskärs centrum
Kommunhuset, Sessionssalen

Älvkarleö Bruk och Marma
Sörgärdets skola, biblioteket

Östanån
Sörgärdets skola, matsalen

Ambulerande röstmottagare

Du som inte kan ta dig till vallokalen på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder har möjlighet att rösta hemifrån. Då kommer våra ambulerande röstmottagare hem till dig och tar emot dina valsedlar.

Rösten görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

För mer information, kontakta kommunsekreterare på 026-831 57.

Budröstning

Budröstning innebär att någon annan än du själv lämnar din röst till vallokal eller lokal för förtidsröstning.

Vem kan budrösta?
Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta
  med hjälp av lantbrevbäraren.

Vem kan vara bud?
Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling. Följande personer kan vara ombud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Material
Du kan hämta material för budröstning i kommunhuset, på biblioteket eller i vallokalen på valdagen. Valsedlar finns på alla ställen där man kan rösta. Du kan också beställa valsedlar direkt från partierna.

Hur går det till?
En budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen. Du väljer själv om budrösten ska lämnas in som förtidsröst eller i vallokal på valdagen.

Du gör i ordning rösten själv i avskildhet. Lägg en valsedel i ett valkuvert för varje val du vill rösta i. Därefter stänger du kuvertet. Du lägger sedan ner valkuvertet i ett ytterkuvert för budröstning som du ska signera. Vittnet och budet intygar på ytterkuvertet att allt gått rätt till samt att det är du som gjort i ordning rösten. Vittnet ska ha fyllt 18 år, men behöver inte vara svensk medborgare.
Observera att vittne och bud inte kan vara samma person.

Budet tar med ytterkuvertet till lokal för förtidsröstning eller till vallokalen på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort.

Rösten tas om hand i din vallokal och räknas senare på kvällen.
Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in. Rösten skickas vidare till din vallokal och tas om hand som övriga förtidsröster.

Har du tappat ditt röstkort?

Om du förlorat ditt röstkort och behöver ett nytt kan du antingen få ett nytt utskrivet på biblioteket i Skutskär eller kontakta:
Malin Persson, 026-831 57
Erik Klippmark, 026-831 12

Har du skyddad identitet och har tappat rösttkortet?
Kontakta Länsstyrelsen, 010-223 34 60

Kontakt

Valnämndens ordförande
Lars Skytt, 073-712 76 69

Kommunsekreterare
Malin Persson, 026-831 57

Sidan granskades senast 2019-04-01