Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Mål och handlingsplan 2019-2022

Den 1 januari 2019 trädde den nya förstärkta minoritetslagen i kraft, vilket betyder att kommunen ska kunna erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller tillväsentlig del på finska.

Mål och handlingsplan 2019-2022 blev antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2020. Den finns att läsa via länken och under planer.

Mål och handlingsplan för nationella minoriteter 2019-2022. 

Webbsidor på finska klicka på den finska flaggan

Sidan granskades senast 2021-03-08