Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Öppna data

Öppna data är digital information som är tillgänglig för vem som helst att använda eller dela med sig av.

Genom att göra kommunens öppna data tillgänglig blir det möjligt för andra aktörer, t ex företag eller privatpersoner, att skapa nya tjänster och produkter. På så sätt kan vi både bredda och öka takten i samhällsutvecklingen samtidigt som vi främjar delaktighet och demokrati.

Kommunens öppna data är gratis och maskinläsbar information som kan användas utan begränsningar. Vi delar aldrig med oss av information som innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess.

Exempel på öppna data i Älvkarleby kommun:

  • Kolada (kommun- och landstingsdatabas med jämförbara nyckeltal mellan kommuner och regioner)
  • Lekplatser (placeringar och namn)
  • Utegym
  • Översiktsplan (plangränser)
  • Detaljplaner

Är du intresserad av att ta del av kommunens öppna data?
Välkommen att kontakta oss via e-post: kommun@alvkarleby.se

Sidan granskades senast 2023-11-15