Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Partistöd

Partistödet får betalas ut till partier som är representerade i kommunfullmäktige. 

Reglerna för det kommunala partistödet finns i kommunallagen som ger fullmäktige rätt att besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner gör det idag

Partistöd får betalas ut till alla partier som fått mandat och som tagit plats i fullmäktige. Stödet betalas ut under de år partiet är representerat i fullmäktige och som längst under ett år efter det att representationen upphört. Fullmäktige ska årligen ta beslut om att betala ut partistöd.

Följande partier har fått partistöd för år 2024:

  • Socialdemokraterna (S), 10 mandat
  • Sverigedemokraterna (SD), 6 mandat
  • Moderaterna (M), 6 mandat
  • Kommunens Väl (KV), 2 mandat
  • Centerpartiet (C), 2 mandat
  • Vänsterpartiet (V), 2 mandat
  • Kristdemokraterna (KD), 2 mandat
  • Miljöpartiet (MP), 1 mandat

Partistödets storlek är :

  • 13 280 kronor per parti och
  • 13 280 kronor per mandat.

Partistödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. I fullmäktiges styrdokument ”Regler för kommunalt partistöd” framgår det att samtliga partier ska lämna en redovisning och granskningsrapport av föregående års användning av partistödet senast 30 juni året därpå. Alla partier som fick partistöd utbetalt 2022 har inkommit med sin redovisning i tid.

Sidan granskades senast 2024-01-10