Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Skattesatser

Du som bor i Älvkarleby kommun betalar 22,69 kronor i skatt till kommunen för varje intjänad (beskattningsbar) hundralapp. Landstingsskatten är 11,71 kronor.

Skatter för Älvkarleby-Skutskär församling

Kommunalskatt

22,69

Landstingsskatt

11,71

Avgift till Svenska kyrkan

1,13

Begravningsavgift

0,25

Skatt inkl. avgift till Svenska kyrkan

35,78

Sidan granskades senast 2021-02-11