Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Taxor och avgifter

Ibland måste vi ta ut avgifter för att finansiera vissa aktiviteter eller verksamheter.

Några exempel på vad du får betala en avgift för:

  • en plats i förskolan  
  • ansöka om bygglov
  • hemtjänst

Vi tar också ut en avgift för att göra miljö- och livsmedelskontroller.

I slutet av varje år tar fullmäktige beslut om nya taxor och avgifter.

Kommungemensamma taxor

KopieringPDF

Utbildning och omsorg

Vård och omsorgPDF
Barnomsorg, kulturskola, kostPDF 
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållarePDF
Taxa för ansöknings- och tillsynsavgift enligt alkohollagen 2018PDF
Taxa för tillsynsavgift enligt tobakslagen 2018 PDF

Kultur och fritid

SporthallarPDF
Kultur och fritidPDF

Miljö

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med bilaga 1-3 PDF

Tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedelPDF

Livsmedel

Offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningenPDF
Offentlig kontroll av animaliska biprodukterPDF

Bygg och fysisk planering

Plan och bygglov (PBL)PDF

Tekniska

Tekniska avdelningenPDF

Sidan granskades senast 2018-06-28