Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Val 2022

Söndagen den 11 september är valdag för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022. Här får du veta hur och var du kan rösta.

Du som har rätt att rösta i något av valen får ett röstkort från Valmyndigheten. Senast den 24 augusti kommer röstkortet till den adress där du är folkbokförd

På röstkortet står det vilka val du har rätt att rösta i och var du kan rösta på valdagen.

Har du inte fått röstkortet, eller har du frågor om valet?

Välkommen att ringa Valupplysningen på 020-825 825.

Förtidsröstning: lokaler och öppettider

Förtidsröstningen pågår 24 augusti - 11 september

Marma, Folkets Hus

31 augusti: kl 17.00-19.00
7 september: kl 17.00-19.00

Älvkarleö, klockstapeln

30 augusti: kl 17.00-19.00
6 september: kl 17.00-19.00

Skutskär, biblioteket

24 augusti: kl 10.00-19.00
25 augusti: kl 10.00-16.00
26 augusti: kl 10.00-16.00
27 augusti: kl 10.00-13.00
28 augusti: kl 13.00-16.00
29 augusti: kl 10.00-19.00
30 augusti: kl 10.00-19.00
31 augusti: kl 10.00-19.00

1 september: kl 10.00-16.00
2 september: kl 10.00-16.00
3 september: kl 10.00-13.00
4 september: kl 13.00-16.00
5 september: kl 10.00-19.00
6 september: kl 10.00-19.00
7 september: kl 10.00-19.00
8 september: kl 10.00-16.00
9 september: kl 10.00-16.00
10 september: kl 10.00-13.00

Valdagen 11 september: kl 08.00-20.00

Valdagen: lokaler och öppettider

På valdagen är vallokalerna öppna kl 08.00-20.00.

Valdistrikt och vallokal

Skutskärs centrum

Kommunhuset

Boda

Bodaskolan

Jungfruholmen

Rotskärsskolan (matsalen)

Gårdskär

Föreningshuset

Älvkarleö bruk - Marma

Sörgärdets skola (biblioteket)

Östanån

Sörgärdets skola (matsalen)


Ambulerande röstmottagare

Du som inte kan ta dig till vallokalen på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder har möjlighet att rösta hemifrån. Då kommer våra ambulerande röstmottagare hem till dig och tar emot dina valsedlar.

Rösten görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

För mer information, kontakta kommunsekreterare på 026-831 57.

Budröstning

Budröstning innebär att någon annan än du själv lämnar din röst till vallokal eller lokal för förtidsröstning.

Vem kan budrösta?
Du kan rösta med bud av följande anledningar:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta
  med hjälp av lantbrevbäraren.

Vem kan vara bud?
Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling. Följande personer kan vara ombud:

 • din make, maka eller sambo
 • dina, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • den som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller den som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Material
Du kan hämta material för budröstning i kommunhuset, på biblioteket eller i vallokalen på valdagen. Valsedlar finns på alla ställen där man kan rösta. Du kan också beställa valsedlar direkt från partierna.

Hur går det till?
En budröst får göras i ordning tidigast 24 dagar före valdagen. Du väljer själv om budrösten ska lämnas in som förtidsröst eller i vallokal på valdagen.

Du gör i ordning rösten själv i avskildhet. Lägg en valsedel i ett valkuvert för varje val du vill rösta i. Därefter stänger du kuvertet. Du lägger sedan ner valkuvertet i ett ytterkuvert för budröstning som du ska signera. Vittnet och budet intygar på ytterkuvertet att allt gått rätt till samt att det är du som gjort i ordning rösten. Vittnet ska ha fyllt 18 år, men behöver inte vara svensk medborgare.
Observera att vittne och bud inte kan vara samma person.

Budet tar med ytterkuvertet till lokal för förtidsröstning eller till vallokalen på valdagen. Namnet på vallokalen står på ditt röstkort.

Rösten tas om hand i din vallokal och räknas senare på kvällen.
Om budet lämnar in rösten i en lokal för förtidsröstning måste ditt röstkort också lämnas in. Rösten skickas vidare till din vallokal och tas om hand som övriga förtidsröster.

Har du tappat ditt röstkort?

Om du förlorat ditt röstkort hjälper vi dig att skriva ut ett nytt.
Ring 026-830 00 eller besök kommunhuset på Centralgatan 3 i Skutskär.

Har du skyddad identitet och har tappat rösttkortet?
Kontakta Länsstyrelsen, 010-223 34 60

Kontakt

Valnämndens ordförande
Lars Skytt, 073-712 76 69

Kommunsekreterare
Amal Khalilova, 026-831 57

Sidan granskades senast 2022-06-16