Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Valresultat, mandatfördelning

I Älvkarleby kommunfullmäktige fördelas 31 mandat mellan de folkvalda partierna.

Största parti mandatperioden 2018-2022 är Socialdemokraterna med 11 mandat, följda av Sverigedemokraterna som andra största parti med sex mandat.

Övriga 14 mandat fördelas så här

  • Moderaterna 4 mandat
  • Kommunens Väl 3 mandat
  • Centerpartiet och Vänsterpartiet 2 mandat vardera
  • Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har 1 mandat vardera

Mer information om valen och valresultat finns på www.val.se

Allmänt om val

Enligt regeringsformen, som är en del av grundlagen, utgår all offentlig makt från folket och folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning på allmän och lika rösträtt.

Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, t ex i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Valsystemet grundas på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Allmän rösträtt

Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, t ex ålder, medborgarskap och bostadsort.

Lika rösträtt

Alla väljare har en röst vardera, det vill säga lika rätt att påverka valresultatet.

Fria val

Väljaren bestämmer själv vad han eller hon ska rösta på. Ingen annan får påverka det.

Hemliga val

Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon har röstat.

Direkta val

Väljarna utser direkt dem som sitter i t ex kommunfullmäktige. De är direktvalda av folket.

Tidigare valresultat

Valet 2019: Europaparlamentsvalet
Resultat för hela riketlänk till annan webbplats
Resultat för Uppsala länlänk till annan webbplats
Resultat för kommunenlänk till annan webbplats

Valet 2018: Allmänna val
Resultat för kommunfullmäktige i Älvkarlebylänk till annan webbplats
Resultat för landstingsfullmäktige i Uppsala länlänk till annan webbplats
Resultatet för riksdagen i Älvkarlebylänk till annan webbplats

Valet 2014: Allmänna val
Resultat för kommunfullmäktige i Älvkarlebylänk till annan webbplats
Resultat för landstingsfullmäktige i Uppsala länlänk till annan webbplats
Resultat för riksdagen i Älvkarlebylänk till annan webbplats

Valet 2014: Europaparlamentsvalet
Resultat för hela riketlänk till annan webbplats
Resultat för Uppsala länlänk till annan webbplats
Resultat för kommunenlänk till annan webbplats

Sidan granskades senast 2021-07-15