Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Valresultat, mandatfördelning

I Älvkarleby kommunfullmäktige fördelas 31 mandat mellan de folkvalda partierna.

Största parti mandatperioden 2022-2026 är Socialdemokraterna med 10 mandat följt av Moderaterna och Sverigedemokraterna med 6 mandat vardera.

Övriga mandat fördelas så här

  • Centerpartiet, Kommunens väl, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet: 2 mandat vardera.
  • Miljöpartiet: 1 mandat.

Allmänt om val

Enligt regeringsformen, som är en del av grundlagen, utgår all offentlig makt från folket och folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning på allmän och lika rösträtt.

Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, t ex i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Valsystemet grundas på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Allmän rösträtt

Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, t ex ålder, medborgarskap och bostadsort.

Lika rösträtt

Alla väljare har en röst vardera, det vill säga lika rätt att påverka valresultatet.

Fria val

Väljaren bestämmer själv vad han eller hon ska rösta på. Ingen annan får påverka det.

Hemliga val

Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon har röstat.

Direkta val

Väljarna utser direkt dem som sitter i t ex kommunfullmäktige. De är direktvalda av folket.

Sidan granskades senast 2024-04-02