Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Anmälan om störning i miljö

Här kan du anmäla pågående klagomål om till exempel nedskräpning, problem i din bostadsmiljö eller utsläpp.

Bygg och miljö hanterar inte frågor som till exempel:

  • rör arbetsmiljö
  • djurskyddsfrågor och vanvård. Handläggare: Länsstyrelsen, telefon 010-22 33 110 (jourtelefon).
  • vid bristande renhållning och skador på gator, torg och parker - felanmälan via länk längre ner på sidan.
  • skade- och olycksfallsrisker,
  • lösspringande hundar,
  • ordningsfrågor,
  • klagomål på sophämtningen, vänd dig till Gästrike återvinnare.
  • klagomål på återvinningstationer, vänd dig till Gästrike återvinnare.
  • inomhusmiljöproblem i egnahem utreds av fackman/sakkunnig. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Det är viktigt att du fyller i formuläret så tydligt du kan, vilket underlättar handläggningen.

Misstänkt matförgiftning?

Gå till den här sidan för att fylla i anmälan om matförgiftning.

Jag vill vara anonym
Du får vara anonym men om du önskar information om beslut i ärendet ska du välja att lämna dina kontaktuppgifter.
Jag vill vara anonym
Boendeform
Boendeform
Anmälan avser * (obligatorisk)
Anmälan avser
Vilken tid på dygnet inträffade störningen?
Vilken tid på dygnet inträffade störningen?
Har du kontaktat fastighetsägaren/bostadsrätts­föreningen angående störningen?
Har du kontaktat fastighetsägaren/bostadsrätts­föreningen angående störningen?
Uppgifter om den som orsakar störningen
Uppgifter om den som orsakar störningen

De personuppgifter som du lämnar till oss kan komma att sparas och behandlas i enlighet med Bygg- och miljöavdelningens principer för dataskydd. Läs mer: https://www.alvkarleby.se/personuppgifter-byggochmiljo Länk till annan webbplats.

Anmäl direkt till andra aktörer


Andras ansvarsområden

Djurskyddsfrågor, vanvård

Länsstyrelsens jourtelefon 010-22 33 110

Återvinning och sophämtning

Gästrike återvinnare Länk till annan webbplats.

Gator och vägar

Felanmälan utemiljö

Fjärrvärme

Bionär Länk till annan webbplats.

Din bostad

Älvkarlebyhus Länk till annan webbplats. eller privat hyresvärd

eller

ditt försäkringsbolag, om du äger din bostad

Perronger, trappor från perrong,
tunnel under järnväg

Trafikverket Länk till annan webbplats.


Återställning av allmän mark vid
grävning av fiber

Kundservice, GlobalConnect (IpOnly) Länk till annan webbplats.


Gator och vägar som sköts av Trafikverket

Skutskär

Gävlevägen (riksväg 76), Östra vägen, Hamnvägen, Kyrkbyvägen och Harnäsgatan

Älvkarleby

Östanåvägen, Brännmovägen, Älvkarleövägen (758), Uppsalavägen (759) och Västanåvägen

Älvkarleö

Bruksgatan

Marma

Väg 291, Båtsmanvägen och Västlandsvägen

Gårdskär

Gårdskärsvägen (från riksväg 76 till Gårdskärs fiskehamn)

Långsand

Långsandsvägen


Sidan granskades senast 2024-04-11