Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Felanmälan utemiljö

Här kan du felanmäla saker i kommunens utemiljö.

Fyll i formuläret lite längre ned på sidan och skicka in till oss. Använd den separata blanketten om du vill fälla träd på kommunens mark.

Vissa problem och fel anmäler du direkt till andra aktörer:

* vatten och avlopp

Gästrike Vatten

* återvinning och sophämtning

Gästrike Återvinnare

* strömavbrott

Vattenfall

* fjärrvärme

Bionär

* din lägenhet

Älvkarlebyhus eller privat hyresvärd

* perronger, trappor till och från perronger,
   tunnel under järnvägen,

Trafikverket

* återställning av allmänmark vid grävning
av fiber

IP-Only


Önskemål om nedtagning av träd anmäls via separat blankett.

Vad vill du felanmäla? * (obligatorisk)

Lämna gärna dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig när problemet är åtgärdat eller om vi behöver ställa kompletterande frågor.
Dina synpunkter och personuppgifter registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifterna kunna visa på en rättslig grund. Den rättsliga grunden i detta fall är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1 e). Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du vill invända mot behandlingen, begära tillgång till personuppgifterna eller få dem rättade eller raderade. Personuppgifterna sparas enligt de kriterier som finns beskrivna i kommunens dokumenthanteringsplaner.
Sidan granskades senast 2020-09-04