Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Felanmälan utemiljö

Här kan du felanmäla saker i kommunens utemiljö.

För att göra en felanmälan klickar du på den rubrik som ärendet gäller. Fyll sedan i formuläret och skicka in till oss.

Listan på badplatser innehåller enbart de badplatser som kommunen sköter om.

Anmäl direkt till andra aktörer

Vatten och avlopp

Gästrike vatten Länk till annan webbplats.

Återvinning och sophämtning

Gästrike återvinnare Länk till annan webbplats.

Strömavbrott

Vattenfall Länk till annan webbplats.

Fjärrvärme

Bionär Länk till annan webbplats.

Din lägenhet

Älvkarlebyhus Länk till annan webbplats. eller privat hyresvärd

Perronger, trappor från perrong,
tunnel under järnväg

Trafikverket Länk till annan webbplats.


Återställning av allmän mark vid
grävning av fiber

IP-Only Länk till annan webbplats.


Anmäl till kommunen

Gator

I formuläret nedan kan du anmäla fel och brister på gator och vägar som kommunen ansvarar för.

Vissa gator och vägar har Trafikverket ansvar för. Om du upptäcker fel och brister på någon av dessa ska du göra en felanmälan till Trafikverket.

Gator och vägar som sköts av Trafikverket

Skutskär

Gävlevägen (riksväg 76), Östra vägen och Hamnvägen

Älvkarleby

Östanåvägen, Brännmovägen, Uppsalavägen och Västanåvägen

Älvkarleö

Bruksgatan

Marma

Väg 291, Båtsmanvägen och Västlandsvägen

Långsand

Långsandsvägen

Gårdskär

Gårdskärsvägen (från riksväg 76 till Gårdskärs fiskehamn)


Trafikverket ansvarar även för perronger och trappor i anslutning till perrongen på samtliga stationer, samt trappan och belysning mellan perrongerna i Skutskär.

Gör en felanmälan på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Övriga gator och vägar sköts av väg- eller samfällighetsföreningar.


Välj ett alternativ i listan. Alternativen är sorterade i bokstavsordning A-Ö

Exempel: Centralgatan 1-25. Om husnummer saknas, beskriv så detaljerat som möjligt

Beskriv så tydligt som möjligt. Exempel: gatan är hal och behöver sandas

Exempel: idag den 15 november ca kl. 10.30


Skriv ditt förnamn och efternamn

Ange telefonnummer om du vill att vi kontaktar dig via telefon

Ange e-postadress om du vill att vi kontaktar dig via e-post. Fältet måste innehålla symbolen @
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Dina synpunkter och personuppgifter registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifterna kunna visa på en rättslig grund. Den rättsliga grunden i detta fall är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1 e). Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du vill invända mot behandlingen, begära tillgång till personuppgifterna eller få dem rättade eller raderade. Personuppgifterna sparas enligt de kriterier som finns beskrivna i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Grönytor


Om du inte känner till adressen, beskriv så tydligt som möjligt

Välj ett alternativ i listan. Alternativen är sorterade i alfabetisk ordning A-Ö


Exempel: idag den 10 oktober cirka klockan 10


Skriv ditt förnamn och efternamn

Ange ditt telefonnummer om du vill att vi kontaktar dig via telefon

Ange din e-postadress om du vill att vi kontaktar dig via e-post. Fältet måste innehålla symbolen @
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Dina synpunkter och personuppgifter registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifterna kunna visa på en rättslig grund. Den rättsliga grunden i detta fall är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1 e). Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du vill invända mot behandlingen, begära tillgång till personuppgifterna eller få dem rättade eller raderade. Personuppgifterna sparas enligt de kriterier som finns beskrivna i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Träd (skador på träd)

Om du ser ett träd som utgör en akut skaderisk och måste tas ned omgående är vi tacksamma för att du anmäler till oss på 026-830 00.

Fälla träd på kommunal mark

Att fälla, beskära eller plantera träd på kommunal mark är inte tillåtet utan kommunens godkännande. Det går inte att ansöka om att fälla träd på kommunens mark via formuläret. Ansökan sker på en separat blankett.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om att fälla träd på kommunens mark.

Arrenderar du mark av kommunen?

Du som arrenderar mark av kommunen kan ha ansvar för att sköta träden på egen hand. Läs vad som står i ditt arrendeavtal för information om vem som ansvarar för vad.


Beskriv så detaljerat som möjligt

Beskriv så detaljerat som möjligt

Exempel: idag den 25 september cirka klockan 10.30


Skriv ditt förnamn och efternamn

Ange ditt telefonnummer om du vill att vi kontaktar dig via telefon

Ange din e-postadress om du vill att vi kontaktar dig via e-post. Adressen måste innehålla symbolen @
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Dina synpunkter och personuppgifter registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifterna kunna visa på en rättslig grund. Den rättsliga grunden i detta fall är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1 e). Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du vill invända mot behandlingen, begära tillgång till personuppgifterna eller få dem rättade eller raderade. Personuppgifterna sparas enligt de kriterier som finns beskrivna i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Gatubelysning

Bild på märkning på kommunens gatubelysning: gul klisterlapp, kommunens logotyp, texten VBS078 Nr.2662 telefon 026-830 00

Bilden visar exempel på märkning av kommunens gatubelysning

All gatubelysning som kommunen har ansvar för är märkta med en gul klisterlapp.

På klisterlappen finns kommunens logotyp följt av information om stolpens nummer samt telefonnummer till kommunens växel, 026-830 00.


Beskriv så detaljerat som möjligt. Exempel: Centralgatan 1-3

Ange det nummer som står på på stolpen (4 siffror)

Exempel: trasig lampa, stolpen ligger på marken, uppbrutet skåp vid stolpenSkriv ditt förnamn och efternamn

Ange ditt telefonnummer om du vill att vi kontaktar dig via telefon

Ange din e-postadress om du vill att vi kontaktar dig via e-post. Adressen måste innehålla symbolen @
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Dina synpunkter och personuppgifter registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifterna kunna visa på en rättslig grund. Den rättsliga grunden i detta fall är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1 e). Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du vill invända mot behandlingen, begära tillgång till personuppgifterna eller få dem rättade eller raderade. Personuppgifterna sparas enligt de kriterier som finns beskrivna i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Lekplatser

Minst en gång i veckan tittar vi till lekplatserna för att de ska vara trygga och säkra att använda. Städning ingår inte i kontrollerna.

Ungefär fyra gånger per år kollar vi att redskapen fungerar och är stabila.
Bultar skruvas åt och linor sträcks. Vi luckrar sandytor ett par gånger varje sommar och oljar och målar vid behov. Alla lekplatser besiktas en gång om året enligt europeisk standard.

Fyll i formuläret nedan för att anmäla fel, skador eller brister på någon av kommunens lekplatser.


Välj ett alternativ i listan. Listan är sorterad i bokstavsordning A-Ö

Beskriv felet så tydligt som möjligt

Exempel: idag den 25 september kl 10.30


Skriv ditt förnamn och efternamn

Ange ditt telefonnummer om du vill att vi kontaktar dig via telefon

Ange din e-postadress om du vill att vi kontaktar dig via e-post. Adressen måste innehålla symbolen @
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Dina synpunkter och personuppgifter registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifterna kunna visa på en rättslig grund. Den rättsliga grunden i detta fall är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1 e). Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du vill invända mot behandlingen, begära tillgång till personuppgifterna eller få dem rättade eller raderade. Personuppgifterna sparas enligt de kriterier som finns beskrivna i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Badplatser

Listan på badplatser innehåller enbart de badplatser som kommunen sköter om.


Välj ett alternativ i listan. Alternativen är sorterade i bokstavsordning A-Ö

Beskriv felet så tydligt som möjligt. Exempel: livboj saknas

Exempel: idag den 25 september cirka kl. 10.30


Skriv ditt förnamn och efternamn

Ange ditt telefonnummer om du vill att vi kontaktar dig på telefon

Ange din e-postadress om du vill att vi kontaktar dig via e-post. Adressen måste innehålla symbolen @
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Dina synpunkter och personuppgifter registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifterna kunna visa på en rättslig grund. Den rättsliga grunden i detta fall är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1 e). Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du vill invända mot behandlingen, begära tillgång till personuppgifterna eller få dem rättade eller raderade. Personuppgifterna sparas enligt de kriterier som finns beskrivna i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Papperskorgar och hundlatriner

Vad gäller felanmälan? * (obligatorisk)
Vad gäller felanmälan?Ange adress eller ungefärligt område. Om du inte vet vilken adress det gäller, beskriv så detaljerat som möjligt.

Ange om hundlatrinen eller papperskorgen har ett nummer


Ange ditt förnamn och efternamn

Ange telefonnummer om du vill att vi kontaktar dig via telefon

Ange din e-postadress om du vill att vi kontaktar dig via mejl. Fältet måste innehålla symbolen @
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Dina synpunkter och personuppgifter registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifterna kunna visa på en rättslig grund. Den rättsliga grunden i detta fall är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1 e). Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du vill invända mot behandlingen, begära tillgång till personuppgifterna eller få dem rättade eller raderade. Personuppgifterna sparas enligt de kriterier som finns beskrivna i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Klotter och skadegörelse

Vi ansvarar för att sanera klotter och hantera skadegörelse på kommunens mark och egendom. Om det gäller klotter eller skadegörelse på mark eller egendom som inte kommunen ansvarar för ber vi dig att göra en felanmälan till rätt aktör.

Sanering av klotter är en prioriterad fråga och vi har som riktlinje att sanering ska påbörjas inom 24 timmar.

Under vintern kan det dröja lite längre innan vi har möjlighet att sanera. Det kan till exempel bero på att det är för kallt ute eller att det snöar för mycket. Om så är fallet påbörjar vi sanering så snart det är möjligt.


Ange adress. Om du inte vet vilken adress det gäller, beskriv platsen så detaljerat som möjligt

Beskriv så detaljerat som möjligt. Exempel: nedklottrad vägg

Beskriv så tydligt som möjligt. Exempel: någon har klottrat på ett område som är cirka tre meter brett och två meter högt


Skriv ditt förnamn och efternamn

Ange telefonnummer om du vill att vi kontaktar dig via telefon

Ange e-postadress om du vill att vi kontaktar sig via e-post. Adressen måste innehålla symbolen @
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Dina synpunkter och personuppgifter registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifterna kunna visa på en rättslig grund. Den rättsliga grunden i detta fall är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1 e). Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du vill invända mot behandlingen, begära tillgång till personuppgifterna eller få dem rättade eller raderade. Personuppgifterna sparas enligt de kriterier som finns beskrivna i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Övrigt

Gäller din felanmälan något annat än kategorierna ovan?
Det kan till exempel handla om höga hastigheter på vägar som kommunen ansvarar för, stök kring skolområden eller fimpar utanför kommunens fastigheter.

Välkommen att fylla i formuläret nedan!


Ange ditt förnamn och efternamn

Ange ditt telefonnummer om du vill att vi kontaktar dig via telefon

Ange din e-postadress om du vill att vi kontaktar dig via mejl. Fältet måste innehålla symbolen @
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Dina synpunkter och personuppgifter registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifterna kunna visa på en rättslig grund. Den rättsliga grunden i detta fall är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1 e). Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Kontakta samhällsbyggnadsnämnden om du vill invända mot behandlingen, begära tillgång till personuppgifterna eller få dem rättade eller raderade. Personuppgifterna sparas enligt de kriterier som finns beskrivna i kommunens dokumenthanteringsplaner.
Sidan granskades senast 2022-07-14