Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Felanmälan utemiljö

Här kan du felanmäla saker i kommunens utemiljö.

För att ditt ärende ska hanteras så snabbt som möjligt är det viktigt att du anmäler till rätt aktör. Klicka på plus-tecknet i rubriken "Anmäl direkt till andra aktörer" så ser du bland annat vilka vägar som Trafikverket sköter om.

Behandling av personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att berätta hur vi hanterar dina personuppgifter.

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna; samhallsbyggnad@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet och för att kunna återkoppla vidtagna åtgärder till dig som felanmäler. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse).

Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare, dock som längst 1 år.

Du kan kontakta samhällsbyggnadsnämndens dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@alvkarleby.se eller via kommunens växel 026-830 00.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten.

Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter, till exempel i samband med en begäran om att ta del av en allmän handling eller för outsourcing av behandling av uppgifterna. Vi kan också lämna ut uppgifterna för att

  • kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
  • ge part rätt till insyn i ärendet

Anmäl direkt till andra aktörer


Andra aktörers ansvarsområden

Vatten och avlopp

Gästrike vatten Länk till annan webbplats.

Återvinning och sophämtning

Gästrike återvinnare Länk till annan webbplats.

Strömavbrott

Vattenfall Länk till annan webbplats.

Fjärrvärme

Bionär Länk till annan webbplats.

Din lägenhet

Älvkarlebyhus Länk till annan webbplats. eller privat hyresvärd

Perronger, trappor från perrong,
tunnel under järnväg

Trafikverket Länk till annan webbplats.


Återställning av allmän mark vid
grävning av fiber

IP-Only Länk till annan webbplats.


Gator och vägar som sköts av Trafikverket

Skutskär

Gävlevägen (riksväg 76), Östra vägen, Hamnvägen, Kyrkbyvägen och Harnäsgatan

Älvkarleby

Östanåvägen, Brännmovägen, Älvkarleövägen (758), Uppsalavägen (759) och Västanåvägen

Älvkarleö

Bruksgatan

Marma

Väg 291, Båtsmanvägen och Västlandsvägen

Gårdskär

Gårdskärsvägen (från riksväg 76 till Gårdskärs fiskehamn)

Långsand

Långsandsvägen


Sidan granskades senast 2024-05-10