Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Skutskärs centrum

Tillsammans med dig som bor och verkar i kommunen vill utveckla Skutskärs centrum.

Berätta för oss vad som är viktigt för dig och tyck till om inspirationsförslagen.
Förslagen är utarbetade av elever i årskurs 3 från Teknikprogrammet på Polhelmsskolan och finns tillgängliga på biblioteket och i dialogstugan i Skutskärs centrum under hela sommaren. Vi behöver dina förslag och synpunkter senast 31 augusti.

Vi lottar ut priser bland de som varit med och bidragit. Om du vill delta i utlottningen behöver du lämna namn och telefonnummer. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns längre ner på sidan.


Vad vill du se mer av i Skutskärs centrum? (Välj ett eller flera alternativ)
Multiple selection

Dina synpunkter och förslag kommer bearbetas under hösten och ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Om du inte vill skicka dina synpunkter digitalt kan du skriva ut blanketten nedan och lämna in på biblioteket i Skutskär.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in personuppgifterna för att kunna komma i kontakt med personer som vunnit i utlottningen i samband med medborgardialogen om utveckling av Skutskärs centrum. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna kommer endast sparas tills dess att utlottningen är genomförd. Därefter kommer de alltså att raderas.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Samhällsbyggnadsnämnden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer. Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:

  • För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
  • För att ge part rätt till insyn i ärendet.
  • För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
  • För att lämna information till annan myndighet.
  • För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.
Sidan granskades senast 2019-06-07