Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Tyck om

Här kan du lämna synpunkter på kommunens verksamhet.

Vi som arbetar inom Älvkarleby kommun vill ge dig bra service. Vi vill också att du ska vara nöjd med vår verksamhet oavsett om du bor i kommunen, är här som gäst eller om du på annat sätt kommer i kontakt med oss.

Därför behöver vi få veta vad du tycker! När vi vet vad du tycker kan vi utvecklas och bättre tillgodose dina önskemål och förväntningar.

När du lämnat dina synpunkter registreras de och skickas vidare till den verksamhet som berörs. Om du har lämnat kontaktuppgifter får du svar från oss inom 10 dagar. Du kan också välja att vara anonym.

Om du vill lämna både beröm, förslag och klagomål så ber vi dig att skicka olika typer av synpunkter var för sig. Det blir då lättare för oss att hantera synpunkterna och du kan få svar snabbare.

Typ av synpunkt * (obligatorisk)
Typ av synpunkt


Information om dina uppgifter
Dina synpunkter och personuppgifter registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen.
Så behandlar vi dina personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen ska den som behandlar personuppgifterna kunna visa på en rättslig grund. Den rättsliga grunden i detta fall är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (dataskyddsförordningen artikel 6.1 e). Kommunstyrelsen är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Kontakta kommunstyrelsen om du vill invända mot behandlingen, begära tillgång till personuppgifterna eller få dem rättade eller raderade. Personuppgifterna sparas enligt de kriterier som finns beskrivna i kommunens dokumenthanteringsplaner.


Har du frågor eller synpunkter om behandlingen av personuppgifter?

Välkommen att kontakta kommunens dataskyddsombud på telefon eller via e-post.

Du kan även framföra klagomål på behandlingen av personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten ( IMY). Länk till annan webbplats.

Sidan granskades senast 2023-03-07