Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vi söker sjuksköterskor

Är du legitimerad sjuksköterska och vill göra en insats under pågående pandemi?

Vi är i stort behov av förstärkning; just nu och för en tid framöver.

Arbetet som sjuksköterska är självständigt och bedrivs i form av hemsjukvård för våra invånare som är över 17 år med varaktigt behov. Som sjuksköterska arbetar du med medicinska omvårdnaden för vårdtagare i såväl ordinärt som särskilt boende samt inom funktionshindradeomsorgen.

Du kommer att arbeta i en stabil grupp sjuksköterskor med mixad erfarenhet, ålder och tid i verksamheten. Gruppen har ett öppet klimat och ger varandra och även dig som ny ett bra stöd.

Behov av förstärkning finns både dag och natt samt i ordinärt och särskilt boende. Även enstaka insatser är värdefull hjälp under pandemin, till exempel vaccination och provtagning. Du kan själv påverka med vad och hur mycket du kan bidra!

Vill du hjälpa till?

Lämna en intresseanmälan här


Ange för- och efternamn

Ange ditt telefonnummer eller e-postadress

Har du jobbat inom hälso- och sjukvård tidigare?
Har du jobbat inom hälso- och sjukvård tidigare?Har du en anställning just nu?
Har du en anställning just nu?Berätta vilka dagar du har möjlighet att jobba, vilka tider, hur ofta, etc.

Exempelvis hygien, provtagning, dokumentations, etc.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för personuppgiftbehandlingen är Omsorgsnämnden, omsorg@alvkarleby.se, 026-830 00.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Älvkarleby kommun i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigade att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket.

Dina personuppgifter behandlas i vårat ärendehanteringssystem och sparas så länge ändamålet kräver. Du som kandidat kan när som helst kontakta Omsorgsnämnden för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

Kontakta Omsorgsnämnden vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.

Får jag återkoppling på min intresseanmälan?

Vi hör endast av oss till dig som uppfyller våra krav på utbildning och kan tillgodose behovet. Observera att vi endast söker legitimerade sjuksköterskor.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta oss!

Ingela Sjösten, enhetschef
Telefon 026-832 02, mobil 070-688 75 00
ingela.sjosten@alvkarleby.se

Sofia Klöfver, gruppledare
Telefon 026-831 51, mobil 070-214 82 54
sofia.klofver@alvkarleby.se

Sidan granskades senast 2020-12-15