Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kommunala författningar

Kommunala författningar är styrdokument som är lagbundna och rättsligt bindande, exempelvis föreskrifter samt vissa taxor och avgifter.

Taxor och avgifter

Sidan granskades senast 2022-09-15