Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kommunala författningar

Kommunala författningar är styrdokument som är lagbundna och rättsligt bindande, exempelvis föreskrifter samt vissa taxor och avgifter.

Reglementen och arbetsordningar

Taxor och avgifter

Sidan granskades senast 2024-07-01