Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kommunala policys, styrdokument

Dokumenthantering

ArkivreglementePDF

Nämndsspecifika dokument

Utbildnings- och omsorgsnämnden
KostpolicyPDF
Riktlinjer för läkemedelshanteringPDF

Sidan granskades senast 2018-12-10