Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Uppåt på skolranking

Älvkarleby kliver 70 platser uppåt på Lärarförbundets ranking "Bästa Skolkommun 2014" som presenterades 2 september.

Till grund för rankingen ligger kriterier som lärartäthet, resurser till undervisningen och betygsresultat.
"Ett härligt kvitto på att våra insatser ger effekt," säger skolchefen GunnMari Nordström som pekar på systematiska och täta uppföljningar av elevernas resultat som en del av framgången;
"Vi har snabbt kunnat sätta in åtgärder för elever som behöver det, och tack vare ökade resurser har vi fått möjlighet att anställa fler special- och förstelärare för att förstärka läsförståelse, SO och matte."
Elever som slutade nian i år hade ett 20 poäng högre meritvärde än i fjol, och antalet elever med de högsta betygen A och B ökar.
Insatserna i matematik, läsförståelse och entreprenörskap fortsätter och fler satsningar är redan igång.
"Vi har startat en fortbildning i framgångsrikt ledarskap - en processinriktad, flerårig satsning som hjälper lärarna att utveckla sitt ledarskap. Undervisningstiden tas bättre tillvara, arbetsron för eleverna blir bättre och det tror jag ska bidra till ännu bättre resultat, " avslutar skolchefen.

Sidan granskades senast 2014-10-29