Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ny bebyggelse

Nu skapar Älvkarleby kommun möjlighet att bygga flerfamiljshus intill Bodaån. 

"Det är området mitt emot Rotskärsholmen i centrala Skutskär som är aktuellt," berättar bygg- och miljöchefen Malin Lidow Heneryd.

I översiktsplanen framhålls området som lämpligt för både ny bebyggelse och park. Nya hus planeras nu för att bli en del av parkområdet som successivt växer fram.

Malin hoppas och tror att det ska locka många;
"Utsikten mot ån blir härlig och Skutskärsbadet ligger precis utanför dörren. Det är också nära till service och täta kommunikationer, både mot Gävle och Uppsala-Stockholm."

Redan nu märks intresse, både för att bygga bostäder och att bo i dem. Men det dröjer lite till innan planerna blir verklighet. Ett första detaljplaneförslag presenteras före sommaren och ska sedan ut på samråd.

"Efter det arbetar vi med remissvaren och vi räknar med att detaljplanen är klar till sommaren 2016," avslutar Malin.

Bild på Bodaån

Utsikt mot Rotskärsholmen

Sidan granskades senast 2015-01-23