Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Mögel på Östangård

Svartmögel har upptäckts på Östangårds demenscentrum i Älvkarleby.

Möglet finns i varierande omfattning på vinden, där prover har tagits både på virke och isolering.

"Vi väntar nu på provsvaren som kommer i början på mars," berättar Ulrika Hjerpe, chef för Utbildnings- och omsorgsförvaltningen.

Andra provsvar visar redan nu att inga bakterier sprids via ventilationen.

Under måndagen informerades både personal och närstående. Då fanns också företagsläkare Martin Flygar på plats för att svara på frågor. Han understryker att det inte är skadligt att vistas i lokalerna.

Närmast kommer nu på torsdag en innemiljökonsult att undersöka byggnaderna. Förslag till åtgärder rapporteras i början av vecka 9.

"Där ser vi vilka långsiktiga åtgärder vi behöver vidta," säger Ulrika Hjerpe, "men närmast kommer vi att undersöka om undertaket tagit skada och hur vi går vidare med att återställa vinden."

Här samlar vi information, frågor och svar om hur vi arbetar med läget på Östangård.

Bild på Östangård
Sidan granskades senast 2016-05-23