Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten från fullmäktiges senaste sammanträde.

Fullmäktige beslutade bland annat att

  • anta kommunens första tillväxtstrategi. De närmaste fem åren kommer fyra områden att prioriteras; Bilden av Älvkarleby, Infrastruktur och bostäder, Utbildning och skola samt Näringslivsutveckling. Underlaget för strategin har formats genom samtal, studier och rapporter. Tjänstemän, politiker och företagare har arbetat tillsammans med Regionförbundet och universiteten i Uppsala.
  • utreda var vuxenutbildningen kan få ändamålsenliga och tillräckligt stora lokaler,
  • partistödet ska vara oförändrat under 2015,
  • anta en värdegrund för Älvkarleby kommun. Värdegrunden gäller förtroende-valda, chefer och medarbetare. Den skapar samsyn och tydliggör etiska värden som är grunden i kommunens arbete. Vilja, mod, respekt och helhetssyn ska genomsyra verksamheten.
Bild från fullmäktiges sammanträde
Sidan granskades senast 2015-03-04