Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Studiebesök från Japan

Professorerna dr Junko Murata och dr Tomoko Tanaka från Wakayama university anser att de har mycket att lära av hur Älvkarleby och Sverige jobbar med äldreomsorg.

Professorerna har tidigare besökt större städer och intresserade sig nu för vilka fördelar och utmaningar en liten kommun har.

Under sitt studiebesök i torsdags fick de bland annat lära sig hur vår hemtjänst och nattpatrull fungerar. Man har en besvärlig situation i Japan med en åldrande befolkning och stora brister på särskilda boendeplatser. Hemtjänst finns endast i storstadsområden och hemtjänst på natten är mycket ovanligt.

Under torsdagen intervjuade de bland annat arbetsterapeuter, biståndshandläggare och sjuksköterskor. De visade stort intresse för vårt hemskrivningsteam, något som har stora brister i Japan. Hemskrivningsteamet är de som vårdplanerar, rehabiliterar, planerar hälso- och sjukvårdsinsatser och ger bistånd inför våra utskrivningar från sjukhus.

Tillsammans med Yoko Ono, koordinator för svensk-japanska kontakter, träffade professorerna;

Eva Skytt, vård- och omsorgschef
Britta Gustavsson, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Lena Carlsson,områdeschef
Ingela Sjösten, ansvarig sjuksköterska för hemskrivningsteamet
Monica Liljeqvist och Maria Larsson, arbetsterapeut
Marie Kjerrman, biståndshandläggare

Bild på Britta Gustavsson, professor dr Junko Murata och professor dr Tomoko Tanaka
Sidan granskades senast 2015-03-30