Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vill du hjälpa en medmänniska?

Det finns ca 300 ensamkommande barn i Uppsala län som behöver stöd under sin första tid i Sverige. Vill du vara en vägledande kraft för dessa ungdomar? Bli god man!

Kom till vår informationsträff för att få mer information om vad det skulle innebära. På uppsala.se/overformyndare kan du läsa mer om vad det innebär att vara god man. Här kan du också fylla i en intresseanmälan.

Tid: 21 april kl 16 Plats: Kommunhuset i Tierp

Sidan granskades senast 2015-03-23