Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Landshövding på besök

Under onsdagen fick Älvkarleby besök av landshövding Peter Egardt.
Dagen avslutades på Sågarbo Herrgård där Eric och Beate Tjernström berättade om sin verksamhet.

Under besöket fick landshövdingen bland annat veta hur kommunen arbetar med tillväxtstrategi och utredare Erik Klippmark berättade om förslaget till ny bostadsförsörjningsplan. Kommunarkitekt Sofie Åberg beskrev hur kommunen skapar möjlighet att bygga flerfamiljshus vid Bodaån i Skutskär.

I samband med lunch på Älvkarleby Konferens- och Turisthotell deltog också vd Patrik Eriksson för att presentera satsningarna på anläggningen.

Kommunchefen Anna-Karin Karlsson tycker landshövdingens nedslag i länet är bra;
"Landshövdingen får en tydlig bild av vad Älvkarleby kommun står för. Vi har haft bra samtal som främjar en god dialog med Länsstyrelsen i framtida processer och samarbeten."

Vid besöket deltog också kommunalrådet Marie Larsson och Jenny Jönsson (S) samt Kenneth Holmström (M). Näringslivskontoret representerades av Martin Andaloussi och Karin Vybiral.

Bild på Eric Tjernström, Peter Egardt och Anna-Karin Karlsson
Sidan granskades senast 2015-05-04