Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vad tycker du som är äldre?

Årets kommun- och enhetsundersökning vänder sig till verksamheter inom hemtjänst respektive särskilda boenden.

Webbenkäterna är öppna för deltagande till och med den 18 maj.

Resultaten publiceras preliminärt i slutet av oktober 2015 på Socialstyrelsens hemsida och lokala rapporter till verksamheterna. Information till allmänheten redovisas i Äldreguiden på Socialstyrelsens hemsida. 

Sidan granskades senast 2016-03-31