Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten vid fullmäktiges senaste sammanträde.

Fullmäktige beslutade bland annat att

  • utöka vuxenutbildningens lokaler på Centralgatan i Skutskär genom att hyra större ytor av Älvkarlebyhus AB. Det blir därmed inget inköp av Jungfruholmens skola.
  • avsätta 1 miljon kronor för projektering av investeringar på äldreboendena Tallmon och Östangård. WSP har påbörjat en projektering som ska ge en korrekt och samlad bedömning inför beslut om åtgärder.
  • bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och godkänna årsredovisningen för 2014. Resultatet blev - 10 miljoner kronor.
  • inte hålla folkomröstning om medlemskap i Gästrike Vatten AB. Underlag för beslutet var bland annat en utredning från WSP Analys & Strategi. Den klargör för- och nackdelar med att vara kvar i eller lämna samarbetet med Gästrike Vatten AB.
Bild från fullmäktiges sammanträde
Sidan granskades senast 2015-05-08