Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Tillfällig flytt av boende på Östangård

I september flyttar alla boende från Östangårds demenscentrum. Kommunfullmäktige har beslutat att köpa platser på Attendos vård- och omsorgsboende i Bomhus.

Bild på Attendo Pukslagarvägen

Attendos vård- och omsorgsboende på Pukslagarvägen

I maj bekräftades att Östangårds demens­centrum behöver utrymmas. Innemiljön har orsakat besvär för boende och personal. Besvären beror bland annat på möglet som konstaterades i februari.

Kommunen har sökt ett tillfälligt boende för 30-talet äldre, under den tid som projektering och om- eller ny­byggnad pågår.
Fullmäktiges beslut den 2 juli innebär att flytten kan ske under september.

"Flytten sker etappvis. Under sommaren planerar vi för att den ska bli trygg och smidig," berättar Ulrika Hjerpe, chef för utbildnings- och omsorgsförvaltningen.

Kommunen subventionerar mellanskillnaden på hyran om brukaren inte får full kompensation efter att  ha sökt bostadstillägg.

De boende kan vara fortsatt skrivna i Älvkarleby kommun.

Ulrika Hjerpe tror att beslutet skapar trygghet för all berörda;
"Jag hoppas verkligen det. Det känns bra att vi kan erbjuda de boende den här möjligheten."

Sidan granskades senast 2016-02-15