Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Medborgarundersökning

Under hösten deltar Älvkarleby i SCB's medborgar-undersökning. Svaren ger oss ett bra underlag när vi planerar för framtiden.  Har du fått enkäten?

I så fall är du en av 600 slumpmässigt utvalda personer. Ditt svar är unikt och kan inte ersättas av någon annans. Ju fler svar vi får, desto mer kan vi lita på att bilden vi får stämmer. Därför är det viktigt att just du svarar.

Tre områden ska betygsättas;

  • kommunen som en plats att bo och leva på,
  • kommunens verksamheter,
  • medborgarnas inflytande i sin kommun

Enkäten kommer från SCB och kan besvaras antingen på papper eller via webben. Kommunen deltog också i undersökningen 2011. Då var svarsfrekvensen den fjärde högsta bland de 65 kommuner som deltog.

Ju fler svar som kommer in, desto mer pålitligt blir resultatet. Och svaren är en bra  kunskapsbank när politikerna planerar verksamheten.

"Det är särskilt viktigt att göra tydliga prioriteringar när vi har ansträngd ekonomi," säger Marie Larsson, kommunalråd. "När vi vet vad invånarna tycker och vill, hjälper det oss att bestämma riktning."

Resultatet av enkäten ska vara klart före jul.

Sidan granskades senast 2020-10-20