Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Jungfruholmens skola

Media har  rapporterat att Jungfruholmens skola blir flykting-förläggning. Men fastighetsägaren måste först ansöka om ändrad användning av den före detta skolan.

Älvkarleby kommun har hittills bara fått en kort information om planerna och hade ett första möte med Hemsö Fastigheter den 1 oktober.

"Det är hedervärt av Hemsö att upplåta fastigheten,"säger Malin Lidow Heneryd, bygg- och miljöchef, "men de har ännu inte lämnat in någon bygglovsansökan."
När den kommer tar den viss tid att handlägga;
"Människor ska vistas i skolan dygnet runt och vi behöver garantera att miljön är säker att bo i,” säger Malin och nämner brandskyddet som en viktig del.

Migrationsverket har tidigare bett landets alla kommuner om hjälp att hitta tillfälliga beredskapsplatser för asylsökande.

”Då har vi självklart inventerat egna lokaler som eventuellt kan passa för tillfälligt boende,” säger Anna-Karin Karlsson, kommunchef. 

”Överenskommelsen om Jungfruholmen sker mellan Hemsö och Migrationsverket,” säger Anna-Karin Karlsson. ”Kommunen är inte en part, och vi berörs inte av några kostnader för drift och anpassning av Jungfruholmen, om det skulle bli verklighet.”

Sidan granskades senast 2016-07-05