Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vanlig skoldag på tisdag

På tisdag den 13 oktober är skolorna i Skutskär öppna som vanligt. Polisens bedömning är att hotet som riktats mot skolorna inte är seriöst.

På måndag morgon fick polisen en anmälan om att ett hot mot "skolan i Skutskär" fanns på appen Jodel. Det riktades inte mot någon särskild skola, och angav inte heller vad som skulle kunna hända.

Skolledningen avbröt ändå för säkerhets skull skoldagen. Förskolorna och skolan i Älvkarleby nämndes inte på Jodel. De kunde därför fortsätta sitt arbete som vanligt.
Vid förskolorna Boda och Bryggan avbröts skoldagen eftersom de ligger i direkt anslutning till Bodaskolan.

Polisen följer Jodel sedan anmälan kom in, och inget ytterligare har hänt under dagen. Det stärker polisens bedömning att hotet inte är seriöst. På tisdagen kommer skolan att vara öppen som vanligt. Under måndagkvällen får berörda föräldrar information direkt via respektive klasslärare.

Skolledningen gjorde i samarbete med Älvboda Friskola en första utvärdering av händelsen på måndag eftermiddag. En grundligare analys görs i nästa vecka.

Bild på Rotskärsskolan
Sidan granskades senast 2016-04-29