Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 november.

Politikerna beslutade bland annat att

  • inte utreda torgutveckling. Detaljplanen anger att Centralgatan ska vara gångfartsområde. Sedan gatan enkelriktades har trafikmiljön blivit säkrare och problem med olovliga parkeringar har så gott som upphört.
  • minska matsvinnet i skolorna. För att lyckas ska vi studera Motalas metod som fungerar bra. Personalen ska regelbundet försöka påverka eleverna att inte kasta mat genom att regelbundet prata om konsekvenserna. För att uppmuntra alla att hjälpa till att minska svinnet kommer kommunen också att ordna en tävling mellan skolorna.
  • partistödet för 2016 ska vara detsamma som i år,
  • införa en kommunal avgift på 500 kr för borgerlig vigsel,
  • anta en avsiktsförklaring om samverkan för vattenproduktion. Fullmäktige ger också Gästrike Vatten uppdrag att göra en utredning om regional samverkan för vattenproduktion i Gävle och Älvkarleby,
  • avsluta den kommunala tomtkön vid årsskiftet. Den som vill köpa tomtmark är nu välkommen att kontakta tekniska avdelningen direkt.
  • anta förslaget till bostadsförsörjningsplan. Planen innehåller mål för byggande av bostäder och utveckling av bostadsbestånd,
  • påbörja projektering och upphandling av nytt äldreboende på Tallmon. Beslutet gäller också att upphandla två alternativa storlekar på boendet.
Bild från fullmäktige
Sidan granskades senast 2021-05-17