Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Skatepark och tennis

Nu står nya skateramper klara på Rotskär. Samtidigt har tennisbanorna ersatts med nya av syntetiskt grus. 

Många barn och ungdomar har önskat sig en skatepark samtidigt som kommunen vill jobba med utemiljön.

"Vi har byggt om Rotskärsskolan i etapper men utemiljön behövde snyggas till. Då var det kul att också få uppfylla ungdomarnas önskan om en yta för skate," berättar Camilla Forslund, teknisk chef.

Kultur- och fritidsenheten har köpt in skatemodulerna efter att ha pratat med och fått en önskelista från ungdomarna. Materialen är underhållsfria och ytan kommer att vara öppen för spontana aktiviteter.

Intill skateparken har de gamla tennisbanorna ersatts av syntetiska grusbanor. De består av en specialsydd konstgräsmatta som täcks med syntetiskt grus. Banan kräver inget speciellt underhåll och är helt dränerande, så att vatten inte blir stående på banan. Det syntetiska gruset fastnar inte på skor och färgar inte av sig.

Bild på skateramp och tennisbanor
Sidan granskades senast 2016-06-09