Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Ny VA-taxa

1 januari inför Gästrike Vatten en ny brukningstaxa. En ny, fast mätaravgift ersätter den gamla fasta avgiften och lägenhetsavgiften.

Den nya taxan blir mer stabil när nya lagar och krav medför investeringar. Den kopplar också tydligt avgifterna till den del i produktionen där kostnaderna finns.

Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du använder. I Älvkarleby kommun är kostnaden 20,13 kr per kubikmeter, om du är ansluten till både vatten och avlopp. Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för att rena avloppsvatten och för att producera och distribuera dricksvatten.

Den fasta mätaravgiften beror på hur stor vattenmätare du har. Avgiften används för att bekosta till exempel

  • underhåll av reningsverk och ledningar,
  • skydd av vattentäkter och
  • kundservice.
Bild på vattenmätare
Sidan granskades senast 2020-09-18